Importējot dzīvus dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas produktus, pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes, materiālus un izstrādājumus, kas paredzēti saskarei ar pārtiku kā arī  augus un augu produktus Eiropas Savienībā, par kravu atbildīgajai personai/ uzņēmuma pārstāvim, pirms kravas faktiskās uzrādīšanas kontrolei, jāsniedz atbilstošs iepriekšējais paziņojums par kravu TRACES NT sistēmā.Paziņojuma aizpildīšana