Saeima 2013.gada 4.aprīlī pieņēma grozījumus  Veterinārmedicīnas likumā, kas stājās spēkā 2013.gada 9.maijā.

Likuma 59. panta 14. punkts paredz, ka vakcināciju pret trakumsērgu praktizējošs veterinārārsts izdara saskaņā ar vakcīnas ražotāja veterināro zāļu lietošanas instrukcijā noteikto kārtību un izsniedz Eiropas Savienības mājas(istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību.

Ņemot vērā, ka ne visās veterināro zāļu lietošanas instrukcijās minēts revakcinācijas biežums, bet ir tikai atsauce uz normatīvajiem aktiem, tad līdz grozījumu veikšanai normatīvajos aktos, kas paredz vakcinācijas pret trakumsērgu kārtību un attiecīgo izmaiņu veikšanai veterināro zāļu (vakcīnu) lietošanas instrukcijās, revakcinācija ar veterinārajām zālēm, kurām ražotājs veterināro zāļu lietošanas instrukcijā nav noteicis revakcinācijas biežumu, suņiem, kaķiem un mājas (istabas) seskiem veicama ne retāk kā reizi gadā. Ja iepriekšējā vakcinācija dzīvniekam veikta pirms stājās spēkā minētie grozījumi Veterinārmedicīnas likumā, tad revakcinācija jāveic veterinārārsta noteiktajā termiņā (ieraksts dzīvnieka pasē vai vakcinācijas apliecībā).

Lai nodrošinātu pret trakumsērgu uzņēmīgo dzīvnieku imunitāti, PVD iesaka jaundzimušo dzīvnieku pirmo vakcināciju veikt ne vēlāk kā 3-6 mēnešu vecumā.

Ņemot vērā iepriekšminēto aicinām veterinārārstus un dzīvnieku īpašniekus precīzi ievērot dzīvnieku trakumsērgas vakcinācijas un revakcinācijas kārtību, lai izvairītos no varbūtējām nepatīkamām sekām.

Ja suns, kaķis vai mājas (istabas) sesks nebūs vakcinēts pret trakumsērgu vai būs nokavēta vakcinācija pret trakumsērgu un dzīvniekam konstatēs aizdomas par inficēšanos vai saslimšanu ar trakumsērgu (piem., dzīvnieks sakož citu dzīvnieku vai cilvēku u.c.), tad atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.178 (23.02.2010.) „Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība”, pilnvarots veterinārārsts parasti eitanazēs šo pret trakumsērgu nevakcinēto suni, kaķi vai mājas (istabas) sesku un nosūtīs paraugu laboratoriskai izmeklēšanai trakumsērgas diagnozes noteikšanai, bet  dzīvnieka īpašniekam vai turētājam būs jāsedz visi cietušās personas, Pārtikas un veterinārā dienesta un laboratoriskās izmeklēšanas izdevumi, kas saistīti ar šīm un citām darbībām, kas tiek veiktas  iespējamā trakumsērgas gadījuma apkarošanai.