Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē lauksaimniecības dzīvnieku reģistrācijas un identifikācijas prasību izpildi. Viens no galvenajiem šīs uzraudzības jomas uzdevumiem ir organizēt LR un ES normatīvajos aktos noteiktās kontroles lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas jomā, lai nodrošinātu dzīvnieku kustības izsekojamības ticamību un efektivitāti. Uzraudzības objekts ir jebkura lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas novietne, neatkarīgi no tajā iegūtās produkcijas izmantošanas veida. Lai nodrošinātu uzraudzību, 

Lauksaimniecības dzīvnieku un novietņu uzskaiti un reģistrāciju veic Valsts aģentūra Lauksaimniecības datu centrs.

Normatīvie akti