Pārtikas un veterinārais dienests  (PVD) kontrolē dzīvnieku labturības prasības veterinārās uzraudzības objektos - dzīvnieku patversmēs un viesnīcās, dzīvnieku audzētavās, specializētajās dzīvnieku tirdzniecības vietās, pasākumos ar dzīvnieku piedalīšanos, izmēģinājumu dzīvnieku turēšanas un izmantošanas vietās, kā arī Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga veterinārmedicīniskās ārstniecības vietas.

Saņemot informāciju par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem vai cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem, PVD veic dzīvnieku turēšanas apstākļu kontroli jebkurā to turēšanas vietā (sadarbībā ar tiesībsargājošām institūcijām un sabiedriskām dzīvnieku aizsardzības organizācijām).

Tāpat Pārtikas un veterinārais dienests piedalās suņu bīstamības izvērtēšanā.