Uzsākot darbību pārtikas apritē, jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums uzņēmuma reģistrācijai. Uzņēmums tiek reģistrēts piecu darbdienu laikā pēc attiecīga pieteikuma saņemšanas. Pieteikumu veidlapas var atrast ŠEIT. Uzņēmuma reģistrācija ir bez maksas.

Lai veiksmīgi aizpildītu reģistrācijas pieteikuma veidlapu, iesakām izmantot Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu (objektu), to pamatdarbības  un papilddarbības veidu klasifikatoru, kurā ir atrodami darbības veidu identifikācijas kodi. Klasifikatoru iespējams lejuplādēt ŠEIT.

Reģistrācijas kārtība un dokumenti pieejami ŠEIT.

PVD uzņēmumu reģistrs un uzņēmumu reģistrācijas numuri atrodami ŠEIT.

Prasības, kas jāievēro, darbojoties pārtikas apritē, skatāmas ŠEIT.

BIO, EKO, ECO uzņēmuma nosaukumā var izmantot, ja uzņēmums ražo, pārstrādā un realizē tikai bioloģiskās lauksaimniecības produktus. Lai saimniecība iegūtu bioloģiskās saimniecības statusu, jāiesniedz pieteikums sertifikācijai vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām. Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Uzņēmumu reģistrācija PVD ir bez maksas. Ja vēlaties, varat saņemt uzņēmuma reģistrācijas apliecību papīra formā (nav obligāti). Tās cena ‒ EUR 2,50. 

Ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, nav nepieciešama uzņēmuma atzīšana, kā arī nav citu šķēršļu, tad uzņēmums parasti tiek reģistrēts PVD piecu darbdienu laikā.Uzņēmums var strādāt tiklīdz tas ir iekļauts PVD uzņēmumu reģistrā.

Reģistrācijas pieteikumā attiecīgajā laukā precīzi un salasāmi norādiet savu e-pasta adresi. Paziņojums par reģistrācijas faktu un uzņēmuma reģistrācijas numurs tiks automātiski nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Ja nepieciešams, varat saņemt uzņēmuma reģistrācijas apliecību (tas nav obligāti). Tas maksā EUR 2,50. Šobrīd apliecību lejuplādēt vai saņemt elektroniski nav iespējams. PVD neizsniedz reģistrācijas apliecību angļu valodā!

Reģistrēt uzņēmumu PVD elektroniski var, ja Jums ir drošs elektroniskais paraksts. Aizpildīts un elektroniski parakstīts pieteikums un tam pievienotie dokumenti jāsūta uz e-pastu: pasts@pvd.gov.lv  vai uard@pvd.gov.lv

Veidlapas ir atrodamas ŠEIT.  Elektroniski parakstīta aizpildīta veidlapa nosūtāma uz pasts@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv. Manuāli parakstīta un apzīmogota veidlapa iesniedzama PVD pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts, vai arī jānosūta pa pastu atbilstošajai PVD pārvaldei. Pārvalžu kontakti pieejami ŠEIT.

Lai reģistrētu uzņēmuma struktūrvienību, Jums jāiesniedz pieteikums, pievienojot tādus pašus dokumentus, kā reģistrējot uzņēmumu. Ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, nav nepieciešama uzņēmuma atzīšana, kā arī nav citu šķēršļu, tad uzņēmums parasti tiek reģistrēts PVD piecu darbdienu laikā. Ja uzņēmumam mainās adrese, par to ir nekavējoties jāinformē tā PVD pārvalde, kuras uzraudzības teritorijā atrodas uzņēmums. Pārvalžu kontakti pieejami ŠEIT.

Pirms reģistrācijas pārbaude nepieciešama pārtikas uzņēmumam, kas nodarbojas ar pārtikas pārstrādi, tai skaitā ēdiena gatavošanu, un ko nav nepieciešams atzīt. Lai precizētu, vai Jūsu uzņēmumam ir nepieciešama pirms reģistrācijas pārbaude, kā arī gadījumos, kad  nepieciešama konsultācija, lūdzu, sazinieties ar to PVD pārvaldi, kuras teritorijā atradīsies uzņēmums. Pārvalžu kontakti pieejami ŠEIT.

Atzīšana jāveic dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas un pārstrādes uzņēmumiem, kā arī neapstrādātu dzīvnieku izcelsmes produktu uzglabāšanas uzņēmumiem. Ja uzņēmumam nepieciešama atzīšana, tad PVD piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas vienojas par atzīšanas procedūras sākuma laiku un gaitu.

Arī tad, ja pārtikas produkti tiks ražoti mājas apstākļos, ir jāreģistrējas PVD. Pārtikas produktu ražošanai mājas apstākļos atvieglojumi paredzēti telpām, ventilācijai un kanalizācijai. Higiēnas prasības jāievēro tāpat kā citiem uzņēmumiem. Ieteikumus mājražotājiem skatīt ŠEIT.

Savā saimniecībā audzētos dārzeņus, augļus un ogas vai savvaļā vāktās ogas, augļus, riekstus, sēnes, augus un bērzu un kļavu sulas to ieguvējs drīkst tirgot, nereģistrējoties PVD, ja kalendārajā gadā piegādātais produktu daudzums nepārsniedz noteiktu daudzumu. Prasības un daudzumi redzami ŠEIT.

Tirgojot pārtikas produktus, neatkarīgi no tā, kur tas notiek – veikalā, interneta veikalā vai sociālās saziņas vietnē, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Visu par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju var uzzināt ŠEIT. Normatīvie akti nosaka, ka ar sludinājumu starpniecību piedāvājot tīmekļvietnēs, sludinājumu portālos, sociālajos tīklos un citur, fasētus pārtikas produktus, obligāti jānorāda pārtikas produkta nosaukumu, sastāvdaļu sarakstu, jebkurus īpašus glabāšanas un/vai lietošanas nosacījumus, pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja vārdu vai uzņēmuma nosaukumu un adresi, kā arī citu obligāto informāciju.

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir uzņēmums, kam ir līgumattiecības ar biedrību ,,Junior Achievement Latvia”.  SMU, kas nodarbosies ar pārtikas ražošanu, ir jāreģistrē PVD. SMU ir jāievēro visas pārtikas aprites normatīvo aktu prasības, lai saražotie pārtikas produkti būtu droši patērētājiem. SMU nevar nodarboties ar dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu ražošanu. Informāciju par uzņēmuma reģistrāciju var atrast ŠEIT. SMU PVD tiek reģistrēti ar kodu 21.10 ,,Dažādas izcelsmes pārtikas produktu ražošana izglītības iestādes mācību uzņēmumā”. Par SMU darbību atbild ,,Junior Achievement Latvia” un izglītības iestāde, kurā tas reģistrēts.

Par darbības pārtraukšanu jāpaziņo PVD, iesniedzot brīvas formas iesniegumu, norādot darbību pārtraukušā uzņēmuma adresi, piešķirto PVD numuru un laiku, no kura tiek pārtraukta darbība. Dokumentu var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai arī manuāli parakstītu dokumentu var ieskenēt un atsūtīt uz e-pastu: pasts@pvd.gov.lv  vai uard@pvd.gov.lv.