Lai mazinātu Āfrikas cūku mēra izplatīšanās risku:

 • Nemetiet pārtikas produktu atliekas mežā, ceļmalā un dabas objektā, mežā novietotajā atkritumu urnā!
 • Pēc meža apmeklējuma visu līdzpaņemto – neapēsto ēdienu, sviestmaižu ietinamo papīru, plastmasas traukus – ņemiet līdzi uz mājām!
 • Nomazgājiet apavus un drēbes, kā arī auto riepas vai velosipēda riteņus, ja atgriezieties mājās no Āfrikas cūku mēra skartās zonas!

Ierodoties noteiktajā Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ārkārtas situācijas teritorijā - sargājiet novadu, pagastu un cūku turētāju saimniecību no slimībām:

 • Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm - nevediet dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus: gaļu un gaļas produktus, pienu un piena produktus! Tie tiks konfiscēti un nodoti iznīcināšanai! 
 • Neizvediet cūkgaļu un tās izstrādājumus no karantīnas teritorijas!
 • Karantīnas teritorijā neievediet nezināmas izcelsmes gaļu, ja vien nav iespējams pierādīt tās izcelsmi (gaļai jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar pievienotu pirkuma čeku)!
 • Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī!
 • Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā arī apmeklējot tūrisma vietas, nemetiet sviestmaižu vai citu pārtikas produktu atkritumus mežā vai ceļmalā!
 • Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu notīriet un nomainiet apģērbu un apavus!
 • Ja uz un no meža esat devies ar velosipēdu vai auto, atgriežoties mājās ar ūdeni noskalojiet pārvietošanās līdzekļu riteņus!
 • Ja meža apmeklējuma laikā atrodat nobeigušos meža cūku, nekavējoties par to informējiet tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi (https://www.pvd.gov.lv/lv/parvaldes) vai zvaniet pa tālr. nr. 29394696 !

Papildus informācija:

Videomateriāli par Āfrikas cūku mēri