Eksportējot un izplatot Latvijā augu izcelsmes produktus, normatīvie akti nenosaka obligātu kvalitātes sertifikāta nepieciešamību augu izcelsmes produktiem, izņemot gadījumus, kad uz trešajām valstīm tiek eksportēti svaigi augļi un dārzeņi, uz kuriem attiecas Eiropas Komisijas tirdzniecības standarti. 

Savstarpējā tirdzniecībā iesaistītie uzņēmumi (pircējs/pārdevējs) vienojas savā starpā par nepieciešamajiem produkta nekaitīgumu un/vai kvalitāti apliecinošiem dokumentiem.

Pārtikas un veterinārais dienests savas kompetences ietvaros var apliecināt produkta atbilstību augu izcelsmes produktiem pēc komersanta, kas eksportē pārtiku, pieprasījuma, kā to nosaka LR Pārtikas aprites uzraudzības likuma 21.panta 5.daļa. 

PVD ir izstrādāta kārtība, kādā tiek izsniegti divu formu sertifikāti augu izcelsmes produktu eksportam –  augu produktu nekaitīgumu un radioaktīvā piesārņojuma līmeni apliecinošie sertifikāti (attiecīgi PVD rīkojumi Nr. 56 no 08.02.2002. un Nr. 277 no 01.07.2002 ).

Ja nepieciešams kāds no minētajiem sertifikātiem, produktu īpašnieks vai tā pilnvarota persona PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz rakstisku iesniegumu par sertifikāta nepieciešamību.

Sertifikāts tiek izsniegts pamatojoties tikai uz PVD teritoriālās pārvaldes inspektora noņemtā un NDC laboratoriski izmeklētā produkta parauga testēšanas rezultātiem. Sertifikātu izsniedz tikai produkta partijai (kravai), kurai noņemts paraugs.