Lai saņemtu atļauju dabīgam minerālūdenim, kas tiek iegūts Latvijā, uzņēmējam ir jāiesniedz:

Lai iegūtu atļauju izplatīt dabīgo minerālūdeni, kas ievests no trešajām valstīm, uzņēmējam ir jāiesniedz: