Informācija par iesniedzamajām pilnvarām

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir sagatavojis uzskatāmu paraugu, kuru var izmantot tādas pilnvaras sagatavošanā, ar kuru tiek piešķirtas pilnvarotajai personai vai uzņēmumam tiesības pilnvaras devēja vārdā PVD iesniegt dokumentus uztura bagātinātāju reģistrācijai un reģistrācijas izmaiņu pieteikšanai, kā arī veikt un uzturēt visa veida komunikāciju ar PVD. Pilnvara ir dokuments, ar kuru pilnvarotā persona var pierādīt tiesības rīkoties citas personas vai uzņēmuma vārdā, pilnvarā norādītajā pilnvarojuma apjomā. Tajā ir jābūt skaidri un nepārprotami norādītam, kādas darbības pilnvaras devēja vārdā ir tiesīga veikt pilnvarotā persona vai uzņēmums.

Pilnvaras paraugam ir informatīvs raksturs, jo vienīgi pilnvaras devējs ir tiesīgs noteikt, kādas tiesības ar pilnvaru tiek piešķirtas pilnvarotajai personai vai uzņēmumam.

PVD vērš uzmanību, ka uzņēmumam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, izdodot pilnvaru, kura paredzēta iesniegšanai PVD, pievieno klāt dokumentus (oriģinālus vai apstiprinātas kopijas), no kuriem var nepārprotami secināt, ka pilnvaras devējam (uzņēmuma pārstāvim) ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu (piemēram, izziņa no attiecīgās valsts Uzņēmumu reģistra). Dokumentus svešvalodā PVD var pieņemt izskatīšanai, ja tie ir iesniegti atbilstoši Valsts valodas likuma 10.panta otrajai un trešajai daļai un Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 4. un 6.punktā noteiktajam, proti, dokumenti svešvalodā ir jāiesniedz ar šo dokumentu tulkojumiem latviešu valodā (šis nosacījums nav attiecināms uz uztura bagātinātāja vai noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta oriģināliepakojuma tekstu).