Ja zāļu kvalitātes defekts rada nopietnu risku dzīvnieku vai cilvēku veselībai vai videi, valstu kompetentās iestādes informē viena otru, izmantojot Ātrās reaģēšanas sistēmu.

Tā ir sistēma ātrai apmaiņai ar informāciju par veterināro zāļu atsaukšanu, ja attiecīgajām zālēm ir kvalitātes defekts vai konstatētas viltotas veterinārās zāles, un ir nepieciešama neatliekama darbība, lai aizsargātu dzīvnieku un cilvēku veselību.

Veterinārās zāles atsauc no tirgus – aizliedz to piegādi un lietošanu, ja veterināro zāļu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs neatbilst reģistrācijas dokumentācijā norādītajam. 

Ja ir aizdomas par veterināro zāļu kvalitāti vai par viltotām veterinārām zālēm, veterināro zāļu ražotājs, importētājs, lieltirgotava, aptieka, veterinārā aptieka vai veterinārmedicīniskās prakses iestāde par konstatēto kvalitātes ziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam: