Ja saldējums satur  dzīvnieku izcelsmes produktus (piemēram, piens, vai saldais krējums) un to uzglabā/ pārvadā kontrolētas temperatūras režīmā, t.i. sasaldētu, tad nepieciešams veterinārais sertifikāts, Privātais Apliecinājums nav vajadzīgs.

Privātajā Apliecinājumā sastāvdaļas jānorāda visām precēm, ja preces sastāvā  ir dzīvnieku izcelsmes produkts, piemēram, vafelēm-olas, un tās uzglabā/ pārvadā apkārtējās vides temperatūrā, t.i. nav atdzesēts un nav sasaldēts, un dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas tajās ir dažādas, vai mainīgās proporcijās.  Sastāvdaļas norāda dilstošā secībā, sākot ar lielāko % daļu.

Pieļaujams, ka Privātajā Apliecinājumā nenorāda pārtikas piedevas, aromatizātorus, vai sastāvdaļas, kas ir ļoti mazā daudzumā.

Pieļaujams iesniegt vienu Privāto Apliecinājumu, ja produkta dzīvnieku izcelsmes izejviela ir no vienas un tās pašas valsts, ražotāja, un sastāvdaļu saturs produktā ir nemainīgs, piemēram, mainās tikai aromatizatoru veids, bet olu baltuma pulvera saturs ir nemainīgs, piemēram:

  • Zefīrs ar zemeņu garšu: cukurs, ābolu biezenis, ūdens, glikozes sīrups, recinātājs pektīns, skābuma regulētāji (citronskābe, nātrija citrāts), OLU olbaltuma pulveris, konservants kālija sorbāts, dabīgs zemeņu aromatizētājs 0,1%. Var saturēt kvieša lipekļa, un/ vai piena daļiņas.
  • Zefīrs ar aveņu garšu: cukurs, ābolu biezenis, ūdens, glikozes sīrups, recinātājs pektīns, skābuma regulētāji (citronskābe, nātrija citrāts), OLU olbaltuma pulveris, konservants kālija sorbāts, dabīgs aveņu aromatizētājs 0,1%. Var saturēt kvieša lipekļa, un/ vai piena daļiņas.
  • Zefīrs ar vaniļas garšu: cukurs, ābolu biezenis, ūdens, glikozes sīrups, recinātājs pektīns, skābuma regulētāji (citronskābe, nātrija citrāts), OLU olbaltuma pulveris, konservants kālija sorbāts, dabīgs vaniļas aromatizētājs 0,1%. Var saturēt kvieša lipekļa, un/ vai piena daļiņas.

Tādos gadījumos Apliecinājumā pieļaujams norādīt: Zefīrs ar aveņu garšu, Zefīrs ar vaniļas garšu, Zefīrs ar zemeņu garšu, sastāvdaļas: cukurs, ābolu biezenis, ūdens, glikozes sīrups, recinātājs pektīns, OLU olbaltuma pulveris

Ja kombinēto produktu ražo Eiropas Savienībā, bet šāda produkta importēšanai nepieciešams šķērsot kādu trešo valsti, tad apliecinājums nav nepieciešams. 

Kombinētiem produktiem, kuru sastāvā ir gaļas produkti, nepieciešams veterinārais sertifikāts, neatkarīgi no tā , vai produkts ražots Eiropas Savienībā vai Eiropas Savienības atzītā trešās valsts uzņēmumā. Pirms salikto produktu importēšanas jāpārliecinās, vai produkta ražotāja valsts ir to valstu sarakstā, no kuras drīkst ievest gaļas produktus Eiropas Savienībā.

Jāiesniedz Privātais Apliecinājums. Ja konfekšu, vai šokolādes sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes produkti, piemēram, pildījums ar olām, vai pienu, un preces marķējumā, vai pavaddokumentos ir norādīts  transportēšanas, un/ vai uzglabāšanas temperatūra līdz +25 °C.  Temperatūra līdz +25 °C ir  apkārtējās vides temperatūra. 

Faktiski tas ir ražotāja noteiktais temperatūras režīms, kurš ir jāievēro, lai šokolāde/ konfektes nezaudētu kvalitāti (piemēram, izskats, konsistence, garša), kura ir jāsaglabā jebkurā gadījumā. Temperatūra no +5 – +25 °C ir apkārtējās vides temperatūra. Bet, piemērojot  Regulu 2020/2035, tā neskaitās kā kontrolētais temperatūras režīms, t.i. sasaldēts, vai atdzesēts. Tāpēc, ja konfektes satur dzīvnieku izcelsmes produktus, ir jāiesniedz Privātais Apliecinājums.

Ja konfekšu un vafeļu tortes, sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes produkts, piemēram, vafelēm-olas, un tās uzglabā/ pārvadā apkārtējās vides temperatūrā, t.i., nav atdzesēts un nav sasaldēts, tad ir jāuzrāda Privātais Apliecinājums. 

Informācija par preces sastāvdaļām ir atrodama, preces marķējumā, pavaddokumentos, vai ir jāpieprasa informācija no ražotāja, vai pārdevēja. 

Importējot no trešās valsts saliktos produktus, kuru  uzglabāšanai  un pārvadāšanai nav nepieciešams kontrolēts  temperatūras režīms un to sastāvā nav nekādu gaļas produktu, izņemot želatīns, kolagēns vai ļoti rafinēti produkti, nepieciešams Privātais apliecinājums. 

2021.gada 21.aprīlī stājās spēkā jauns Dzīvnieku veselības tiesību akts- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā, ar kuru noteiktas prasības slimību profilaksei, biodrošībai, informācijai par slimībām, izsekojamībai, marķēšanai, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanai Eiropas Savienībā (ES), to importam, dzīvnieku lipīgo slimību uzraudzības principiem, izskaušanas un uzraudzības metodēm un citiem ārkārtas pasākumiem. Līdz ar Dzīvnieku veselības tiesību akta stāšanos spēkā, visā Eiropas Savienībā (ES) ir uzsāktā Komisijas Īstenošanas un Deleģēto aktu piemērošana dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu robežkontroles jomā. 

Privātais Apliecinājums nav jāsniedz. Parasti šādu informāciju marķējumā norāda, ja sastāvdaļa nav pievienota apzināti, bet ražotājs nevar garantēt, ka nejaušības, vai citu iemeslu dēļ produktā nebūs kaut niecīga, šajā gadījumā piena daļa.

Pamatojums:  Regulā 1169/2011 36.panta 3.punktā ir noteikts, ka:  “3. Komisija pieņem īstenošanas aktus par šā panta 2. punktā minēto prasību piemērošanu šādai pēc brīvas izvēles sniegtai pārtikas produktu informācijai: a) par tādu vielu vai produktu iespējamu vai nejaušu klātbūtni pārtikas produktā, kas rada alerģiju vai nepanesamību”.

Ja majonēzes transportēšanai un uzglabāšanai nepieciešams kontrolēts temperatūras režīms, tad nepieciešams veterinārais sertifikāts. Ja uzglabāšanai un pārvadāšanai nav nepieciešams kontrolēts temperatūras režīms, tad pievieno Privāto apliecinājumu. No Lielbritānijas, kā jebkuras trešās valsts, nepieciešams vai nu sertifikāts vai Privātais Apliecinājums. 

Jāpārbauda, vai Baltkrievijā olu ražotājs ir atzīts Eiropas savienībā:

Attiecas arī uz uztura bagātinātājiem. Izņēmumu nav. 

Ja visu informāciju nav iespējams norādīt 4. vai 5.ailē, tad Privātajam Apliecinājumam pievieno papildus lapas. 

Ja nesatur gaļas produktus, izņemot želatīnu, kolagēnu vai ļoti rafinētus produktus, tad nepieciešams tikai  Privātais Apliecinājums.

Privātais Apliecinājums attiecas tikai uz kombinētiem produktiem (kombinēts produkts ir tāds produkts, kura sastāvā ir pārstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti un augu izcelsmes produkti). 

Prasības attiecas gan uz medu, gan uz biškopības produktiem.

Attiecībā uz medu un biškopības produktiem, nav Eiropas Komisijas atzīto trešo valstu uzņēmumu sarakstu, bet valstij , kurā iegūts medus vai biškopības produkti jābūt atzīmētai Komisijas Lēmuma 2011/163 sarakstā, ailē “medus”( pie attiecīgās valsts,  ir atzīmēts ar  “X”).

Piemēru skatīt ŠEIT.

Ja majonēzei ražotājs ir noteicis uzglabāšanai un pārvadāšanai konkrētu temperatūras režīmu, tad uzskata, ka tā ir kontrolējama temperatūra un tādiem kombinētiem produktiem nepieciešams veterinārais sertifikāts.

Ja produkta sastāvā ir liellopa kolagēns. Uzglabāšanas temperatūra 0-+25°C, ieved no Krievijas, bet kolagēns ražots Ķīnā. Vai ir jāskatās, vai ir atļauts ievest kolagēnu (liellopu) no Ķīnas vai ir atļauts ievest kolagēnu (liellopu) no Krievijas? Vai 0-+25°C temperatūrai ir nepieciešams sertifikāts?

Ja kombinētajam produktam uzglabājot vai pārvadājot nav nepieciešams kontrolēts temperatūras režīms (saldēts vai atvēsināts), tad veterinārais sertifikāts nav nepieciešams. Ja kolagēna izcelsmes valsts ir Ķīna, tad attiecīgi jāskatās valstu sarakstā vai drīkst ievest no Ķīnas un arī uzņēmumam jābūt Ķīnas atzīto uzņēmumu sarakstā. 

Tiem kombinētajiem produktiem , kuru sastāvā ir gaļas produkti un nav nepieciešams kontrolēts pārvadāšanas un uzglabāšanas temperatūras režīms, nepieciešams veterinārais sertifikāts. Veterinārajā sertifikātā norāda trešās valsts gaļas produkta izcelsmes uzņēmumu vai uzņēmumu , kurš atrodas Eiropas Savienībā ( jautājumā minētājā gadījumā- Francijas uzņēmums.)  

Par uzņēmumu atzinuma iegūšanu atbildīga trešo valstu kompetentā iestāde.

Privātajā Apliecinājumā norāda konkrētu ES uzņēmumu. 

Privātajā Apliecinājumā norāda ES un Lielbritānijas ražošanas uzņēmumus.

Ja  produkts  satur dzīvnieku izcelsmes produktus (piemēram, olas, vai pienu, izņemot gaļu), un to nepārvadā kontrolētas temperatūras režīmā, t.i. sasaldētu, vai atdzesētu, ir jāiesniedz Privātais Apliecinājums.

Neatkarīgi no tā , vai saliktajā produktā izmantotās izejvielas ražotas ES  vai trešajā valstī, nepieciešams Privātais apliecinājums tiem saliktajiem produktiem , kuru uzglabāšanai vai pārvadāšanai nav nepieciešams kontrolēts temperatūras režīms un , kuri nesatur nekādus gaļas produktus, izņemot želatīnu, kolagēnu un ļoti rafinētus produktus. 

Importētājam jāpilda Privātais Apliecinājums.

Tādā gadījumā veterinārais sertifikāts nav primāri vajadzīgais dokuments, nepieciešams Privātais Apliecinājums.

Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2019/625 12., pantu un 14.pantu,  kuri nosaka prasības kombinēto produktu sūtījumiem un Privātā Apliecinājuma nepieciešamību, piemēro no 2021.gada 21.aprīļa.

Sertifikāta paraugs kombinētiem produktiem noteikts Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) 2020/2235, taču pārejas periodā līdz 2021.gada 20.oktobrim drīkst izmantot sertifikātu, kura paraugs noteikts Komisijas Regulā (ES) 28/2012, ja vien sertifikāts parakstīts līdz 2021.gada 20.augustam. 

Privāto Apliecinājumu aizpilda latviešu valodā.

Ir pieļaujams, ka Privātā Apliecinājuma II. daļā norādāmo informāciju iesniedz kā pielikumu.

Privāto Apliecinājumu aizpilda par katru produktu. Pieļaujams, ja preces pamata sastāvs vairākiem veidiem neatšķiras, tad, norādot Privātajā apliecinājumā, var būt apvienoti vairāki produkti.

Ja  produkts  satur dzīvnieku izcelsmes produktus (piemēram, olu baltumu, vai piena pulveri,, izņemot gaļu), un to nepārvadā kontrolētas temperatūras režīmā, t.i. sasaldētu, vai atdzesētu ir jāiesniedz Privātais Apliecinājums un veterinārais sertifikāts nav nepieciešams.

Privāto apliecinājumu aizpilda par katru produktu. Ja preces kods ir viens , bet dažādi preces veidi, ar dažādu preces sastāvu, tad jānorāda visi veidi. Pieļaujams, ja preces pamata sastāvs vairākiem veidiem neatšķiras, tad norādot var būt apvienoti vairāki produkti. 

Privāto Apliecinājumu aizpilda latviešu valodā. 

Konfektes un cepumi (satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus - pienu un olas). Bez temperatūras režīma. Kravas saņēmējs - Vācijas uzņēmums (visus pavaddokumentos Vācijas uzņēmums). Krava atmuitos Latvijas teritorijā (Terehovas vai Brīvostas MKP). Vai ir nepieciešams Privātais Apliecinājums?

Ja sūtījuma saņēmējs ir Vācijas uzņēmums un to tieši, pēc kontroles un muitas formalitātēm robežkontroles punktā, nogādā Vācijas uzņēmumam, Privātais Apliecinājums nav nepieciešams. Privāto apliecinājumu pievieno brīdī, kad to laiž tirgū.