Veselīguma norāde ir jebkura norāde, kas pauž, liek domāt vai netieši norāda, ka pastāv saikne starp pārtikas produktu kategoriju, pārtikas produktu vai kādu tā sastāvdaļu un veselību.

Ar vārdu „norāde” Regulas Nr.1924/2006 izpratnē tiek saprasts  jebkurš ziņojums vai atveidojums, kas nav obligāts saskaņā ar Kopienas vai valstu tiesību aktiem, tostarp ilustrēts, grafisks vai jebkāda veida simbolisks atveidojums, kurš pauž, liek domāt vai netieši norāda, ka pārtikas produktam ir sevišķas īpašības.

No 2012. gada 1. aprīļa PVD pilda Regulā Nr.1924/2006 noteiktās dalībvalsts kompetentās institūcijas funkcijas:

  • pārbauda uzņēmēju pieteikumus par 13.panta 5.punkta un 14.panta veselīguma norādēm un derīgus pieteikumus pārsūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA),
  • konsultē interesentus par veselīguma norāžu lietošanu,
  • piedalās Eiropas Komisijas rīkotajās darba grupās par uzturvērtības un veselīguma norādēm.