Importa nosacījumi putniem no Andoras, Farēru salām, Grenlandes, Īslandes, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna valsts ir tādi paši kā ES  valstīm.

Imports uzskatāms par nekomerciālu, ja:

 • putns ir kopā ar īpašnieku vai personu, kura īpašnieka vārdā ir atbildīga par putnu tā pārvietošanas laikā;
 • to nepārvieto ar mērķi pārdot vai nodot citam īpašniekam, un to skaits nav vairāk par 5;
 • arī situācija, kad putns tiek pārvietots lidmašīnas kravas nodalījumā, un tā īpašnieks atrodas salonā, ir uzskatāma par nekomerciālu pārvietošanu.

Lolojumputnu (papagaiļu, kanārijputniņu) dokumentu un identitātes kontroli veic muita lolojumdzīvnieku ievešanas punktos.

Savvaļā vai nebrīvē turēto putnu (medību piekūnu, vanagu) dokumentu un identitātes kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests Pāternieku un Terehovas robežkontroles punktos.

Putnus var ievest Latvijā, ja trešā valsts iekļauta Komisijas Lēmumā 2007/25/EK.

Lūdzam savlaicīgi pārliecināties, vai trešā valsts, no kuras plānojat ievest mājas (istabas) putnu Latvijā, ir iekļauta atļauto valstu sarakstā. Informācija pieejama šeit.

Eiropas Savienība ir noteikusi stingrus lolojumputnu pārvietošanas ierobežojumus no trešajām valstīm saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu.

Lolojumputnus var ievest, ja tie atbilst vienam no šiem noteikumiem:

 • 30 dienas pirms izvešanas tie ir izolēti izvešanas trešajā valstī, vai
 • putni pēdējo sešu mēnešu laikā un ne vēlāk kā 60 dienas pirms to nosūtīšanas no trešās valsts ir vakcinēti un vismaz vienu reizi revakcinēti pret H5 un H7 apakštipa putnu gripu, izmantotajām vakcīnām jābūt apstiprinātām attiecīgajai sugai, ievērojot ražotāja norādījumus, vai
 • putni vismaz 10 dienas pirms izvešanas ir bijuši izolēti un tiem veikti testi uz putnu gripas H5 un H7 antigēnu vai genomu un testi veikti ar paraugu, kas ņemts ne agrāk kā trešajā izolēšanas dienā un
 • pēc ievešanas Eiropas Savienībā putnus pārvieto uz mājvietu un tiem 30 dienas nav atļauts piedalīties skatēs, gadatirgos, izstādēs vai citās putnu sapulcināšanās vietās, izņemot, ja tos pārvieto uz apstiprinātu karantīnas punktu pēc ievešanas Eiropas Savienībā.
 • ja putni ir identificējami (jābūt individuālam numuram, kas ļauj noteikt to izcelsmi, kā arī jānorāda identifikācijas sistēma (piemēram, saspiedne, gredzens, mikroshēma, transponderis, krotālija); 
 • ja līdzi ir Eiropas Savienības noteiktā parauga veterinārais sertifikāts un īpašnieka vai tā pārstāvja deklarācija, kurā, atbilstoši Komisijas Lēmumā Nr.2017/2410/ES noteiktajiem grozījumiem, papildus jābūt norādītam: “Putns(-i) jāpārvieto uz mājsaimniecību vai citu uzturēšanās vietu Savienībā, un to/tos nedrīkst ievest skatēs, gadatirgos, izstādēs vai citās putnu sapulcināšanas vietās 30 dienas pēc ievešanas Savienībā, izņemot pārvietošanu uz apstiprinātu karantīnas punktu pēc ievešanas Savienībā.”

Ievērībai!

 • Ja lolojumputns neatbilst prasībām, tas var tikt atgriezts atpakaļ uz izcelsmes valsti, vai izolēts oficiālā uzraudzībā līdz brīdim, kamēr tiks nodrošinātas veselības prasības. Neatbilstību gadījumā izolēšanas izdevumi ir jāsedz īpašniekam, tādēļ, pirms ceļojat, pārbaudiet prasību atbilstību!
 • Ja dzīvnieku nevar atgriezt vai izolēt, to var eitanazēt bez finansiālas kompensācijas.