Pārtikas apritē iesaistītiem uzņēmējiem ir jāpārbauda, vai pārtikas produkts, kuru tie gatavojas laist tirgū Savienībā, ietilpst jaunās pārtikas regulējuma darbības jomā, proti, vai tas pirms 1997.gada 15.maija Savienībā tika nozīmīgā apjomā izmantots cilvēku uzturā. Šī pārbaude ir veicama obligāti pirms jebkura jauna pārtikas produkta laišanas tirgū. Izvērtējot ir jāņem vērā gan produkta sastāvs un izmantotais ražošanas process, gan arī pārtikas produktu kategorija.