Importa licencēšana Lauku atbalsta dienestā Skatīt sadaļu "Intervences pasākumi" un "Licencēšana".