Ja Jums ir nācies sastapties ar PVD amatpersonu negodprātīgu rīcību, Jums ir tiesības sniegt sūdzību PVD.

Sūdzību var iesniegt rakstiskā veidā, adresējot to PVD ģenerāldirektoram (adrese: Pārtikas un veterinārais dienests, Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV-1050), izmantojot uzticības tālruni (PVD uzticības tālrunis: 67027402) vai elektroniskā veidā, aizpildot zemāk esošo sūdzības iesnieguma formu.

Ievērībai: PVD amatpersonām, veicot pārbaudes uzņēmumos, ir pienākums: 1. Stādīties priekšā, uzrādīt PVD apliecību un žetonu; 2. Pārbaudes noslēgumā iepazīstināt uzņēmuma pārstāvi ar pārbaudes laikā konstatēto un sastādīt pārbaudes protokolu, kura viens eksemplārs paliek uzņēmumam. 3. Konstatējot pārkāpumus, amatpersona atstāj uzņēmuma pārstāvim uzaicinājumu ierasties PVD struktūrvienībā uz administratīvās lietas izskatīšanu. Soda naudas uzņēmumā uz vietas nekad netiek iekasētas! 4. Ievērot PVD ētikas kodeksu

Ja Jums ir radušās aizdomas, ka Jūsu uzņēmumu apmeklē „viltus” inspektori (krāpnieki, kuri izmanto PVD inspektora pilnvaras veikt pārbaudi), Jums ir tiesības noskaidrot inspektora pilnvarojumu, zvanot uz attiecīgā reģiona PVD.

Svarīgi: Jūs esat atbildīgi par iesniegtās informācijas patiesumu. Bez ticamiem un objektīviem pierādījumiem nav iespējama PVD amatpersonas saukšana pie atbildības. Turklāt, ja sūdzība par PVD amatpersonas iespējami negodprātīgu rīcību tiks sniegta anonīmi, tā, saskaņā ar Iesniegumu likuma prasībām, var tikt atstāta bez izskatīšanas.

 

Pārtikas un veterinārais dienests apstrādā personas datus saskaņā ar Privātuma politiku.