Ceļojot ar dzīvniekiem ārpus Eiropas Savienības, jāievēro konkrētās trešās valsts kompetentās iestādes noteiktās prasības. Personai, kas pavada savu lolojumdzīvnieku, ir savlaicīgi jānoskaidro ievešanas prasības galamērķa valsts kompetentajā iestādē vai šīs valsts vēstniecībā.

Lai izvestu suni, kaķi vai sesku uz kādu trešo valsti jeb valsti, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un atgrieztos atpakaļ Eiropas Savienības teritorijā, ir nepieciešama:

  • identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums, kurš uzlikts pirms 2011.gada 3.jūlija);
  • Eiropas Savienības pase;
  • derīga vakcinācija pret trakumsērgu;
  • ja Jūs plānojat izceļot ar savu lolojumdzīvnieku (suni, kaķi vai sesku) uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, kuras nav minētas sarakstā, un pēc tam atgriezties Eiropas Savienībā, pirms izbraukšanas uz šīm valstīm ir nepieciešams veikt trakumsērgas antivielu titrēšanas testu. Identifikācijas dokumentā (lolojumdzīvnieka pasē) ir jābūt apliecinātam, ka pirms pārvietošanas dienas ir veikts trakumsērgas antivielu titrēšanas tests un tā rezultāti bijuši labvēlīgi (antivielu līmenim jābūt vismaz ≥ 0.5 SV/ml);
  • papildus iepriekšminētajam ir jāizpilda konkrētās trešās valsts prasības, uz kuru jūs izceļojat ar savu dzīvnieku (papildus varētu būt nepieciešams veterinārais sertifikāts, papildus izmeklējumi uz infekcijas slimībām, parazītiem, veterinārās apstrādes, taču tas ir savlaicīgi jānoskaidro galamērķa valsts kompetentajā iestādē vai šīs valsts vēstniecībā).

Informācija par trešo valstu prasībām

Suņu, kaķu ievešana Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV Kompetentās institūcijas mājaslapa internetā angļu val.) 

Suņu, kaķu ievešana Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE kompetentās institūcijas informācija)

Suņu, kaķu ievešana Argentīnā

Suņu, kaķu ievešana Austrālijā (Austrālijas kompetentās institūcijas mājaslapa internetā angļu val.)

Suņu, kaķu ievešana Dienvidāfrikas Republikā (Dienvidāfrikas Republikas kompetentās institūcijas informācija angļu valodā)

Suņu, kaķu ievešana Honkongā (Honkongas kompetentās institūcijas mājaslapa angļu valodā)

Suņu un kaķu ievešana Islandē (Islandes kompetentās institūcijas mājaslapa internetā angļu val.)

Suņu, kaķu ievešana Japānā (Japānas kompetentās institūcijas mājaslapa internetā angļu val.)

Suņu, kaķu ievešana Jaunzēlandē (Jaunzēlandes kompetentās institūcijas mājaslapa internetā angļu valodā)

Suņu un kaķu ievešana Kanādā (Kanādas kompetentās institūcijas mājaslapa internetā angļu val.)

Suņu, kaķu ievešana Korejas Republikā (Korejas Republikas kompetentās institūcijas mājaslapa angļu val.)

Suņu un kaķu ievešana Krievijas Federācijā (krievu val.)

Suņu un kaķu ievešana Ķīnas Tautas Republikā  (Ķīnas Tautas Republikas kompetentās institūcijas mājaslapa angļu valodā)

Suņu, kaķu ievešana Malaizijā (Malaizijas kompetentās institūcijas mājaslapa angļu val.)

Suņu un kaķu ievešana Meksikā (Meksikas kompetentās institūcijas mājaslapa angļu valodā) 

Suņu, kaķu ievešana Muitas ūnijas valstīs (Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna) (Muitas ūnijas mājaslapa internetā krievu val. 21.-22.lpp.)

Suņu, kaķu ievešana Norvēģijā (Norvēģijas kompetentās institūcijas mājaslapa internetā angļu val.)

Suņu, kaķu ievešana Singapūrā (Singapūras kompetentās institūcijas informācija angļu val.)

Suņu un kaķu ievešana Šveicē (Šveices kompetentās institūcijas mājaslapa internetā angļu val.)

Suņu, kaķu ievešana Taivānā

Lai saņemtu veterināro sertifikātu, Jums jāvēršas Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. 

Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālo struktūrvienību kontakti