Eksportēt produktus uz Apvienoto Karalisti var tikai uzņēmumi, kas ir atzīti atbilstoši Eiropas Savienības (ES) normatīvo aktu prasībām un izpilda ES un importētājvalsts noteiktās prasības.

No 2021. gada 1. janvāra nepieciešams veselības sertifikāts sekojošiem produktiem:

  • olām un olu produktiem
  • gaļas produktiem
  • putnu gaļai
  • cūkgaļai

No 2021. gada 1. aprīļa veselības sertifikāts neieciešams:

  • piena produktiem
  • zvejas produktiem
  • liellopu gaļai un maltajai gaļai
  • želatīnam un kalogēnam
  • saliktiem pārtikas produktiem

UZMANĪBU! Veselības sertifikāts var būt nepieciešams arī citiem pārtikas produktiem! 

Apvienotās Karalistes noteiktās veselības sertifikātu formas, prasības, spēkā stāšanās termiņi gan minētajiem, gan citiem pārtikas produktiem. 

Veterināro/ veselības sertifikātu var saņemt, vēršoties ar iesniegumu PVD teritoriālajā struktūrvienībā

Tirdzniecības jautājumu saskaņošanas process starp Eiropas Komisiju un Apvienoto karalisti vēl turpinās un ir iespējamas izmaiņas.