Eksportēt produktus uz Apvienoto Karalisti var tikai uzņēmumi, kas ir atzīti atbilstoši Eiropas Savienības (ES) normatīvo aktu prasībām un izpilda ES un importētājvalsts noteiktās prasības.

Paredzētais sertifikācijas ieviešanas datums atrodams Lielbritānijas  kompetentās iestādes mājaslapā, izvēloties eksportam paredzēto produktu un apskatot, no kura datuma Lielbritānija pieprasīs konkrētajam produktu veidam veselības/veterināro sertifikātu. 

Uzmanību - veselības sertifikātu ieviešanas datumi dažādām produktu grupām var atšķirties!

Veterināro/ veselības sertifikātu var saņemt, vēršoties ar iesniegumu PVD teritoriālajā struktūrvienībā

Tirdzniecības jautājumu saskaņošanas process starp Eiropas Komisiju un Apvienoto karalisti vēl turpinās un ir iespējamas izmaiņas.