Prasības eksportam uz Krievijas Federāciju

  • Uzņēmumam jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta atzītam, ar tiesībām pārtiku izvietot Eiropas Savienības dalībvalstu tirgos
  • Jāievēro importētājvalsts prasības attiecībā uz uzņēmumu higiēnu, produktu atbilstību un to kontroli.
  • Piena pārstrādes uzņēmumiem jāievēro Krievijas Federācijas Federālā likuma „Tehniskais reglaments pienam un piena produktiem”.

Ja uzņēmums atbilst iepriekš minētajam, tad:

  • Pārtikas un veterinārajā dienestā jāiesniedz iesniegums par vēlēšanos eksportēt produktus uz šo valsti.
  • Pēc iesnieguma saņemšanas, Pārtikas un veterinārais dienests izvērtēs uzņēmuma atbilstību iepriekš minēto prasību ievērošanā un rakstiski rekomendēs to Krievijas Federācijas Veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienestam inspekcijas veikšanai.
  • Pēc tam Krievijas Federācijas dienests informēs Pārtikas un veterināro dienestu par uzņēmumu pārbaudes laikiem.

Periods no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz atļaujas eksportēšanai saņemšanai ir pietiekami garš - gads un ilgāk.

Pre-eksporta sertifikāti

Lai ražotu  produkciju, kas paredzēta tālākam eksportam uz Krievijas Federāciju un Muitas ūniju, atzītajiem uzņēmumiem, iepērkot  dzīvnieku izcelsmes izejvielu no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir nepieciešams oficiāls pre-eksporta sertifikāts.

Pre-eksporta sertifikātus izsniedz nosūtītājas dalībvalsts valsts kompetentā iestāde.

Pre-eksporta sertifikātus izejvielai  izsniedz sekojošiem  uzņēmumiem – saskaņā ar  Krievijas Federācijas un Muitas ūnijas prasībām atzītiem dalībvalstu uzņēmumiem. 

Atzīto uzņēmumu saraksti eksportam uz Krievijas Federāciju

Atzīto uzņēmumu saraksts produkcijas eksportam uz Baltkrieviju

Atzīto uzņēmumu saraksts eksportam uz Krievijas Federāciju (Rosseļhoznadzor mājas lapā)