Veterināro zāļu lieltirgotava vai veterinārmedicīniskā prakse iesniegumu un tam pievienotos dokumentus PVD var nogādāt personīgi, iesūtīt pa pastu (adrese: Peldu iela 30, Rīgā, LV-1050) vai iesniegt elektroniski.

Elektroniskie dokumenti iesniedzami, izmantojot šādus elektroniskos datu nesējus (lai izvairītos no datu dublēšanas, izmantot tikai vienu iesniegšanas veidu):

  1. variants
  • Elektroniskais pasts:

vzr@pvd.gov.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (radīts ar drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem un apliecināms ar kvalificētu sertifikātu).

  1. variants
  • CESP portāls (Common European Submission Platform)​

Informācija par CESP ir pieejama ŠEIT.
Vadlīnijas CESP lietošanai pieejamas ŠEIT
Visus jautājumus saistībā ar CESP sūtiet uz CESP atbalsta e-pastu cesp@hma.eu.  

  1. variants​​​​​​​​​​​​​​ 

Ar elektroniskās dokumentācijas struktūru un vadlīnijām var iepazīties Eiropas Zāļu Aģentūras (EMA) mājaslapā.

Pēc PVD pieprasījuma jānodrošina dokumentācijas papīra kopijas.

Saistītie dokumenti

“Valstī nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanas prasības noteiktas 2016. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 326 " Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi".