Informācija par obligāti veicamajiem izmeklējumiem novietnē, pieejama Lauksaimniecības datu centra mājaslapā. PVD katru gadu izstrādā dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānu, kurā noteikts, kādi infekcijas slimību izmeklējumi un cik bieži veicama konkrētu sugu dzīvniekiem. Plānu var atrast ŠEIT.

 

Jāreģistrē visas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas novietnes un īpašnieka ganāmpulks neatkarīgi no dzīvnieku skaita un izmantošanas veida. Detalizētāku informāciju var sniegt Lauksaimniecības datu centrs.

Klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku (arī savvaļas), kā arī dzīvnieku līķu savākšanu organizē tā pašvaldība, kuras teritorijā šie dzīvnieki klaiņo/ ir atrasti.

Jautājumi par sabiedrisko kārtību, arī troksni un smakām, ir pašvaldības policijas pārziņā. Dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu apkārtējos iedzīvotājus. PVD pārbaudes dzīvnieku turēšanas vietās veic tikai tad, ja saņem sūdzības par iespējamiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem.

Ja kaut viens mājputns saimniecībā saslims ar putnu gripu, būs jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss konkrētais mājputnu ganāmpulks. Ap saimniecību, kur to konstatēs, 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilometru rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.

Ikvienam, kurš nodarbojas ar dzīvnieku pārvadāšanu saimnieciskos nolūkos, ir jābūt pārvadātāja atļaujai, kā arī jānodrošina dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā. Informāciju par dzīvnieku pārvadāšanu un atļaujas saņemšanu var atrast ŠEIT.

Visa informācija medniekiem par Āfrikas cūku mēri, paraugu nodošanu laboratoriskajiem izmeklējumiem, kā arī kārtība, kādā iesniedzami paraugi, ir pieejama ŠEIT. Samaksu par nodotiem paraugiem no nomedītajām meža cūkām mednieki saņem norādītajā kontā nākamā mēneša beigās. Neskaidrību gadījumos aicinām sazināties ar PVD Finanšu un grāmatvedības daļu.