Vienotais sanitārais ievešanas dokuments (VSID-D) TRACES NT norādīts arī kā CHED-D.

VSID-D (CHED-D) word formu aizpilda tikai ārkārtas situācijā, kad nestrādā TRACES NT programma! 

VSID-D (CHED-D) aizpilda, lai veiktu iepriekšējo paziņošanu par ne-dzīvnieku izcelsmes pārtiku, ne-dzīvnieku izcelsmes barību un materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

Saistītie dokumenti