Pie transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE) slimību grupas pieder sekojošas slimības:

  • Govju sūkļveida encefalopātija (slimo liellopi, slimība pazīstama kopš 1986.gada)
  • Skrepi (slimo aitas, kazas; slimība pazīstama kopš 1732.gada)
  • Ūdeļu transmisīvā encefalopātija (slimība pazīstama kopš 1925.gada)
  • Briežu hroniskā novājēšanas slimība (Amerikā slimība pazīstama kopš 1967.gada)
  • Kaķu sūkļveida encefalopātija (slimība pazīstama kopš 1990.gada)
  • Kuru (slimo cilvēki, slimība pazīstama kopš 1900.gada)
  • Kreicfelda-Jakoba slimība (slimo cilvēki, slimība pazīstama kopš 1920.gada; pārsvarā slimo cilvēki, vecāki par 60 gadiem)
  • Kreicfelda-Jākoba slimības variants. Slimība pazīstama kopš 1996.gada. Ar šo slimību slimo pārsvarā jaunāki cilvēki. Tiek uzskatīts, ka šīs slimības cēlonis ir ar GSE slimu dzīvnieku gaļa un gaļas produkti.

Govju sūkļveida encefalopātija (GSE) (angļu val. BSE - Bovine spongiform encephalopathy) ir hroniska lēni progresējoša slimība, kas raksturojas ar centrālās nervu sistēmas darbības traucējumiem, galvas un muguras smadzeņu deģeneratīvām izmaiņām (neironi galvas smadzeņu pelēkā vielā deģenerēti un caurausti vakuolām un atgādina sūkli - no tā arī radies slimības nosaukums), novājēšanu un neizbēgamu dzīvnieka nobeigšanos.