Aizliegts ievest

Augu izcelsmes produktus:

 • kartupeļus,
 • augsni, augsnes substrātus, izņemot tīru kūdru un kokosa šķiedras,
 • bioloģiskos un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus,
 • visas Nigērijas izcelsmes kaltētas pupiņas,
 • karantīnas organismus (kaitēkļus, slimības un to ierosinātājus),
 • noteiktu ģinšu un sugu stādīšanai paredzētus augus, kas minēti sekojošos normatīvajos aktos:

Regulas 2019/2072/ES VI un IX pielikums 

Regulas 2018/2019/ES I pielikums

Regulas 2020/1201/ES I pielikums

Aizliegts ievest  Regulas 2020/1201/ES I pielikumā minētos augus no valstīm, kas nav deklarējušas kā brīvas no Pīrsa slimības Xylella fastidiosa. Pīrsa slimības Xylella fastidiosa brīvās valstis.

Invazīvās augu sugas - Regulas 2016/1141/ES pielikums

Dzīvnieku izcelsmes produktus:

Saskaņā ar Regulas 2019/2122/ES I pielikuma 2.daļu:

 • gaļu, gaļas produktus,
 • pienu un piena produktus,
 • lolojumdzīvnieku barību, kuras sastāvā ir gaļa vai piens.

Atļauts ievest

 • Pārstrādātus ne-dzīvnieku izcelsmes produktus, ja tos saņem pasta sūtījumā vai ieved personīgajā bagāžā fiziska persona personīgajai lietošanai neierobežota daudzumā, izņemot:
  • ne vairāk kā 2 kg produktu, ja tie minēti regulas 2020/1158 II. pielikumā vai regulas 2019/1793 I. un II. pielikumā un nav līdzi Oficiālais sertifikāts un testēšanas pārskats;
 • 2 kg sauso pienu zīdaiņiem, zīdaiņu pārtiku un īpašu pārtiku, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ un lolojumdzīvnieku barību, kas vajadzīga ar veselību saistītu iemeslu dēļ,  ar nosacījumu, ka produkts pirms atvēršanas nav jāatdzesē, ir iepakoti un firmas patentēts un tā iepakojums nav bojāts , izņemot, ja tas tiek lietots.

BEZ fitosanitārā sertifikāta:

 • banānus
 • ananāsus
 • duriānus
 • kokosriekstus
 • dateles.

AR fitosanitāro sertifikātu:

 • dažu ģinšu stādīšanai paredzētus augus,
 • sēklas sējai, 
 • svaigus, nepārstrādātus augu produktus (augļus, dārzeņus, ziedus u.c.), tai skaitā, riekstus čaumalā, bet ne vairāk kā 10 kg, ja tie minēti regulas 2020/1158 II. pielikumā vai 5kg regulas 2019/1793 I. un II. pielikumā minētiem, ja tiem līdzi nav Oficiālais sertifikāts un testēšanas pārskats.

Informatīvie materiāli ceļotājiem