Aizliegts ievest

Augu izcelsmes produktus:

 • kartupeļus,
 • augsni, augsnes substrātus, izņemot tīru kūdru un kokosa šķiedras,
 • bioloģiskos un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus,
 • visas Nigērijas izcelsmes kaltētas pupiņas,
 • karantīnas organismus (kaitēkļus, slimības un to ierosinātājus),
 • noteiktu ģinšu un sugu stādīšanai paredzētus augus, kas minēti sekojošos normatīvajos aktos:

Regulas 2018/2019/ES I pielikums

Lēmuma 2015/789/ES I pielikums

Aizliegts ievest  Lēmuma 2015/789/ES I pielikumā minētos augus no valstīm, kas nav deklarējušas kā brīvas no Pīrsa slimības Xylella fastidiosa. Pīrsa slimības Xylella fastidiosa brīvās valstis.

Invazīvās augu sugas - Regulas 2016/1141/ES pielikums

Dzīvnieku izcelsmes produktus:

Saskaņā ar Regulas 2019/2122/ES I pielikuma 2.daļu:

 • gaļu, gaļas produktus,
 • pienu un piena produktus,
 • lolojumdzīvnieku barību, kuras sastāvā ir gaļa vai piens.

Atļauts ievest

 • Augsta riska pārstrādātus ne-dzīvnieku izcelsmes produktus, kuri pakļauti PVD kontrolei, ja tos saņem pasta sūtījumā vai ieved personīgajā bagāžā fiziska persona un produktu kopējais svars ir lielāks par 30kg.
 • 2 kg sauso pienu zīdaiņiem, zīdaiņu pārtiku un īpašu pārtiku, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ un lolojumdzīvnieku barību, kas vajadzīga ar veselību saistītu iemeslu dēļ,  ar nosacījumu, ka produkts pirms atvēršanas nav jāatdzesē, ir iepakoti un firmas patentēts un tā iepakojums nav bojāts , izņemot, ja tas tiek lietots.

BEZ fitosanitārā sertifikāta:

 • banānus
 • ananāsus
 • duriānus
 • kokosriekstus
 • dateles.

AR fitosanitāro sertifikātu:

 • dažu ģinšu stādīšanai paredzētus augus,
 • sēklas sējai, 
 • svaigus, nepārstrādātus augu produktus (augļus, dārzeņus, ziedus u.c.), tai skaitā, riekstus čaumalā.
 • līdz 30 kg citu ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, kas minēti Regulas 2019/1793 I un II pielikumā (produktu saraksts mainās katru pusgadu).

Informatīvie materiāli ceļotājiem