Statuss:
Izpildē
OPERA

Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti, vadošā partnera Itālijas konsultāciju firmas OPERA SRL vadībā, piedalās Eiropas Komisijas finansētā mācību projektā, lai konsultētu institūciju speciālistus ES normatīvo aktu piemērošanu sanitārajā un fitosanitārajā jomā kā ES, tā trešajās valstīs.

Projekta mērķis - Stiprināt saņēmējvalsts kapacitāti, apmācot ES un trešo valstu speciālistus piemērot ES normatīvo aktu prasības dzīvnieku barības, dzīvnieku veselības un labturības, kā arī augu veselības jomā.


PVD speciālisti, kā lektori, vada mācības par šādām tēmām:

  1. Āfrikas cūku mēra uzraudzība un apkarošana;
  2. trakumsērgas izskaušana savvaļas dzīvnieku populācijā;
  3. robežkontrole: dzīvnieku identificēšana un fiziskās pārbaudes.

Projekta plānotais ieviešanas laiks - 06.2016.– 12.2021.

COVID-19 pandēmijas dēļ projekta ieviešana pārtraukta uz nenoteiktu laiku.