Komisija informatīvos nolūkos izveidojusi un uztur Pārtikas produktu uzturvērtības un veselības norāžu reģistru, kurā plānots iekļaut šādu informāciju:

  • atļautās uzturvērtības norādes un nosacījumi, kas uz tām attiecas;
  • atļautās veselīguma norādes un nosacījumi, kas uz tām attiecas;
  • noraidītās veselīguma norādes un iemesli, kāpēc tās noraidītas;
  • veselīguma norādes, par kurām ir izsniegtas atļaujas, pamatojoties uz datiem par īpašumtiesībām.

Reģistrs atspoguļo norāžu aktuālo statusu. Reģistram ir tikai informatīvs raksturs un tam nav juridiska spēka. Tikai attiecīgie ES tiesību akti nosaka uzturvērtības un veselīguma norāžu juridisko statusu to izmantošanas atļaujai vai aizliegumam. Reģistrs neietver lēmumus par vielu tirdzniecību, par kurām tiek sniegti apgalvojumi.

Reģistrs tiek regulāri atjaunots, atkarībā no Komisijas lēmumiem par uzturvērtības un veselīguma norādēm.

Veselīguma norāžu reģistrs ietver visas veselīguma norādes, kuras ir novērtējusi EFSA un kurām ir pabeigta atļaujas procedūra. EFSA novērtē veselīguma norādes, pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem un tajos iekļautajiem pierādījumiem. Tāpēc Reģistrs var ietvert veselīguma norādes attiecībā uz vienu un to pašu pārtiku, uzturvielu vai kādu citu sastāvdaļu, vai produktu kategoriju, kā arī ietekmes uz veselību.

Veselīguma norāžu reģistrs ietver gan atļautās, gan noraidītās norādes. Atļautās norādes var izmantot, ja tiek ievēroti to izmantošanas nosacījumi.

Reģistrā tiek ietvertas arī veselīguma norādes, kuras izskata Komisija un dalībvalstis, ar saistītajiem komentāriem.