Eiropas Komisija regulāri veic pārbaudes PVD un tā uzraudzības jomās, lai auditētu PVD kontrolējošās un uzraugošās funkcijas izpildi. Auditus veic arī trešo valstu kompetentie pārtikas drošības uzraudzības dienesti, uz kurām Latvijas uzņēmumi eksportē vai vēlas eksportēt savu produkciju.

PVD nodrošina šo delegāciju veiksmīgu uzņemšanu un sekmīgu pārbaužu organizēšanu.