Prasības uzņēmumiem, kas vēlas iekļauties kādā no pārtikas kvalitātes shēmām, ir noteiktas 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība ir noteikta 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 767 "Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība".

Pārtikas kvalitātes shēmas ir:

Pārtikas un veterinārais dienests ir pilnvarots sertificēt pārtikas produktus to atbilstībai nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu prasībām. Tas attiecas uz visiem uzņēmumiem, kuri vēlas savus saražotos produktus marķēt ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādēm “Zaļā karotīte” un “Bordo karotīte”. 

Lai sāktu darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operatoram jāvēršas bioloģiskās kontroles institūcijā - sertifikācijas institūcijā "Vides kvalitāte” vai Valsts SIA  “Sertifikācijas un testēšanas centrs”

Iesniegums par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrācijai pieejams šeit