Putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kas rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās un tās klīniskā izpausme atkarīga no ierosinātāja patogenitātes. Ar putnu gripu slimo vistas, pīles, zosis, tītari, paipalas, pāvi, fazāni un strausi, retāk citas putnu sugas.

Lai pasargātu savu ganāmpulku no putnu gripas, PVD aicina ikkatru putnu īpašnieku/ turētāju – gan komerciāla rakstura mājputnu saimniecībās, gan piemājas mājputnu audzētājus, ievērot bioloģiskās drošības principus, novēršot kontaktu starp mājputniem un savvaļas putniem un ziņot par masveida putnu saslimšanas vai neskaidras nāves gadījumiem.

Ikvienu iedzīvotāju aicinām ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas putniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju +371 67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi. Precīzi aprakstiet putna līķa atrašanās vietu vai nosauciet koordinātes. 

Laboratoriskai izmeklēšanai uz putnu gripu ir derīgs putna līķis ar galvu un neskartiem iekšējiem orgāniem, tāpēc aicinām ziņot tikai par tādiem savvaļas putniem, kurus nav jau apskādējuši (apgrauzuši, izvazājuši) dzīvnieki vai citi putni. Par laboratoriskai izmeklēšanai nederīgu savvaļas putnu līķu savākšanu un apkārtnes sakopšanu ir atbildīga pašvaldība.

Nekādā gadījumā putnus nevajadzētu nest uz mājām (it īpaši, ja mājās tiek turēti jebkādi putni) vai vest uz dzīvnieku patversmēm, jo, ja atvestais putns izrādīsies inficēts, nāksies likvidēt visus mājās vai patversmē mītošos putnus.

Latvijā pirmo reizi augsti patogēnā putnu gripa (H5N8) 09.02.2021. konstatēta diviem atrastiem mirušiem savvaļas putniem (paugurknābja gulbjiem) Jūrmalā, Dzintaru pludmalē.

Putnu gripas izplatība Āzijā, Eiropā un Āfrikā (ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) tīmekļvietne) 

Slimības uzraudzība

Putnu gripas uzraudzības pasākumi ir izstrādāti saskaņā ar EK deleģētās regulas (ES) 2020/689 (17.12.2019.), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 – II pielikumu - Pārtikas un veterinārais dienests Latvijas teritorijā katru gadu veic aktīvu putnu gripas uzraudzību putnu migrācijas laikā – pavasarī  un rudenī. 

Pamatojoties uz 2007. gada 19. jūnijā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 405 ”Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība", PVD ir izstrādājis Putnu gripas apkarošanas instrukciju, kurā aprakstīta detalizēta informācija un rīcības shēma PVD inspektoriem putnu gripas aizdomu vai apstiprināta uzliesmojuma gadījumā.

Ja ir pamatotas aizdomas par putnu saslimšanu ar putnu gripu, putni tiek nosūtīti uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu(BIOR),saskaņā ar putnu gripas diagnostikas rokasgrāmatu laboratorisko izmeklējumu veikšanai.