Biškopības produktu primārā ražošana nozīmē bišu saimju turēšanu, medus vākšanu un iepakošanu. Citas darbības ārpus biškopja telpām (piemēram: medus izsviešana, izspiešana, iepakošana) nav uzskatāma par primāro ražošanu.

Primārie biškopības uzņēmumi iepako tikai savā bišu dravā iegūto medu.

Biškopis drīkst iesaistīties pārtikas apritē tikai tad, ja uzņēmuma darbība reģistrēta Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Uz primāro biškopības produktu ražotāju jeb biškopi, kurš realizē savā bišu dravā iegūto produkciju, attiecas prasības, kas reglamentē telpu higiēnu, saskares virsmu un aprīkojuma atbilstību, tehnoloģisko procesu un iepakošanas materiālu atbilstību un atkritumu savākšanas kārtību, kā arī prasības personāla higiēnai.