Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Pārtikas un veterinārais dienests, sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Slimību profilakses un kontroles centru piedalās starptautiskā Eiropas Savienības finansētā projektā "OH4surveillance" (Granta…
  Statuss:
  Izpildē
  Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) kopā ar Zāļu valsts aģentūru piedalās Eiropas Komisijas (EK) finansētajā projektā “Vienota rīcība zāļu kvalitātes un tiesiskā regulējuma/stratēģijas ieviešanā” (EU4H11), lai pilnveidotu labas ražošanas prakses (GMP…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums Moldovas Nacionālās pārtikas nekaitīguma aģentūras (ANSA) spēju stiprināšana, veicinot eksporta/importa kontroļu efektivitāti un sekmējot nekaitīgu preču un produktu apriti Projekta galvenais mērķis Pilnveidot un stiprināt…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) kā vadošais partneris, sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu, Zemkopības ministriju un partneriem Igaunijas Lauksaimniecības un pārtikas padomi un Zviedrijas Lauksaimniecības pārvaldi īsteno ES…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Pārtikas un veterinārais dienests kopā ar Valsts augu aizsardzības dienestu kā vadošo partneri un Lietuvas Valsts augu dienestu kā jaunāko partneri, īsteno ES finansētu mērķsadarbības (Twinning) projektu  “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu…
  Statuss:
  Izpildē
  Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti, vadošā partnera Itālijas konsultāciju firmas OPERA SRL vadībā, piedalās Eiropas Komisijas finansētā mācību projektā, lai konsultētu institūciju speciālistus ES normatīvo aktu piemērošanu sanitārajā un…
  Statuss:
  Izpildē
  PVD robežkontroles speciālisti piedalās Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai (Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna) projektā BOMCA-10, kura ieviešanas vadošais partneris ir Latvijas Valsts…