Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Izpildē
Projekta galvenais uzdevums ir apgūt funkcionējošu tirgus ekonomiku un veiksmīgi konkurēt ES tirgū, saglabājot patērētāju aizsardzību un sasniedzot augstus pārtikas nekaitīguma standartus. Savukārt specifiskais mērķis ir uzlabot kompetento iestāžu…
Statuss:
Izpildē
Galvenais mērķis ir veicināt tirgū laistās pārtikas un barības nekaitīgumu un stiprināt eksporta iespējas, uzlabojot atbilstību sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem. Projekta ieviešanas laiks  - 01.09.2020. – 30.11.2022.
Statuss:
Noslēdzies
Projekta mērķis - Stiprināt saņēmējvalsts kapacitāti ieviešot un piemērojot ES standartus pārtikas un dzīvnieku barības likumdošanā, dzīvnieku veselības un labturības,  kā arī augu veselības noteikumos. Projekts ir noslēdzies: 06.2016.–…
Statuss:
Izpildē
Projekta galvenais uzdevums - uzlabot robežkontroles efektivitāti Centrālāzijā ieviešot papildus elementus integrētā robežu pārvaldībā. Projekta ieviešanas laiks - 06.2015. –  05.2021.