Uz Latvijas robežas – autoceļiem, ostās, dzelzceļā, pastā, lidostā un muitas noliktavās PVD veic dzīvu dzīvnieku, preču un produktu veterināro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro kontroli, nepieļaujot patērētāju veselībai un dzīvībai, kā arī apkārtējai videi bīstamas produkcijas un dažādu slimību ievešanu Eiropas Savienības teritorijā, tostarp Latvijā.

Kravu valsts uzraudzību uz Latvijas robežas plāno, organizē un koordinē PVD Robežkontroles departaments.