Sūdzību var pieteikt, zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju 67027402 vai arī rakstot uz e-pastu: pasts@pvd.gov.lv. Aicinām sniegt pēc iespējas precīzāku informāciju par to, kas, kur un kad ir noticis. Ja sūdzība ir par pārtikas produktu, tad nepieciešama informāciju par tā iegādes vietu, nosaukumu, derīguma termiņu, partijas numuru. Ja sūdzība ir par iespējamiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem, jānosauc precīza dzīvnieka turēšanas vietas adrese. Jo precīzāka būs informācija, jo lielākas iespējas veikt pārbaudi.

Sūdzība tiks pārbaudīta arī tad, ja tā būs anonīma.

Informācija par sūdzības pieteicēju netiek izpausta.

Ja vēlaties saņemt atbildi par sūdzības izskatīšanas rezultātu, tad nepietiks ar telefonisku informāciju - Jums jāiesniedz parakstīts (manuāli vai ar drošu elektronisko parakstu) iesniegums, norādot savu kontaktinformāciju.

Iesakām iesniegumu iesniegt ELEKTRONISKI. 

Pieņemam arī klātienē iesniegtus/ pa pastu atsūtītus iesniegumus.

Kontakti konsultācijām par dokumentu iesniegšanu ŠEIT.

Atbildi iestāde sniedz mēneša laikā.