Augu izcelsmes produktu marķēšanu veic saskaņā ar vispārīgām marķēšanas prasībām un nepieciešamības gadījumā ievēro papildus specifiskās prasības.

Latvijas Republikas normatīvie akti: 

Eiropas Savienības normatīvie akti: