Veterinārie sertifikāti

Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvu dzīvnieku un nepārtikas produktu izvešanai no valsts nepieciešams gadījumos, kad to pieprasa importētājvalsts kompetentā iestāde.
Skatīt vairāk

Pārtikas aprites objektu pārbaužu protokoli

Pārbaužu protokoli pieejami PVD reģistrētajiem uzņēmumiem, kuros veiktas pārbaude un kuru pārstāvji saņēmuši noteiktas formas veidlapu ar piekļuves datiem protokola apskatīšanai. Protokoli portālā ir pieejami 30 dienas no pārbaudes veikšanas datuma.
Skatīt vairāk

Veterināro objektu pārbaužu protokoli

Pārbaužu protokoli pieejami PVD reģistrētajiem uzņēmumiem, kuros veiktas pārbaude un kuru pārstāvji saņēmuši noteiktas formas veidlapu ar piekļuves datiem protokola apskatīšanai. Protokoli portālā ir pieejami 30 dienas no pārbaudes veikšanas datuma.
Skatīt vairāk

Uztura bagātinātāji un noteiktās grupās ietilpstoši pārtikas produkti

Lai Latvijā izplatītu uztura bagātinātājus, vai uzsāktu noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu izplatīšanu, šie produkti ir jāreģistrē PVD, kā arī noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu gadījumā – jāpaziņo PVD par izplatīšanas uzsākšanu.
Skatīt vairāk