Plastmasa

Atbilstības deklarācijas saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 10/2011 ( 2011. gada 14. janvāris ) par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku IV pielikumu

Poliamīda/neilona un melamīna plastmasas virtuves piederumiem, kuru izcelsme/nosūtīti no Ķīnas/Honkongas - Atbilstības deklarācija saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 284/2011, ar ko paredz īpašus nosacījumus un sīki izstrādātas procedūras, lai importētu poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumus, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīnas Tautas Republika un Honkongas īpašās pārvaldes apgabals Ķīnā, pielikumu

Pārstrādāta plastmasa

Atbilstības deklarācija, papildināta ar informāciju saskaņā ar Komisijas 2022. gada 15. septembra Regulu (ES) 2022/1616 par reciklētas plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un par Regulas (EK) Nr. 282/2008 atcelšanu.

Trešās valsts pārstrādes vietai (pārstrādātas plastmasas ražotājs) jābūt reģistrētai un ievietotai Komisijas izveidotajā reģistrā

Keramika (t.sk. porcelāna, fajansa, terakotas, majolikas)

Atbilstības deklarācija, saskaņā ar 19.10.2011. MK noteikumu Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku"

Gumijas vai elastomēru knupīši un mānekļi

Atbilstības deklarācijas, saskaņā ar 19.10.2011. MK noteikumu Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku"

Reģenerētas celulozes plēves materiāli un izstrādājumi

Atbilstības deklarācijas, saskaņā ar 19.10.2011. MK noteikumu Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku"

Aktīvie un viedie materiāli un izstrādājumi

Atbilstības deklarācija, saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 450/2009 ( 2009. gada 29. maijs) par aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem II pielikumu