Piesakot veterinārfarmaceitisko iestāžu darbības licencēšanu, jāizmanto iesniegumu formas, kas publicētas Ministru kabineta 2011. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 35 “Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai” 1., 2., 3.,5., 7., 71. un 73. pielikumā. Informāciju par bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšanu tīmekļvietnē lūdzam pievienot brīvas formas iesniegumā.