Lauksaimniecības dzīvnieku iekšējai tirdzniecībai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu starpā nepieciešams TRACES sertifikāts un dzīvnieka identitāti apliecinošs dokuments. Sertifikātus izsniedz nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde un to kārto nosūtītājs. Saņēmējam jāparūpējas, lai saņemšanas vieta būtu ievadīta TRACES organizācijās. Saņemšanas vietu TRACES organizācijās var ievadīt saņemšanas vietas uzraudzības teritorijas kompetentās iestādes pilnvarots veterinārārsts. Ievedot dzīvniekus no trešajām valstīm, uz robežas tiek veikta robežkontrole. Pamatprasības dzīvu dzīvnieku kontrolei skatīt ŠEIT.

Lai ievestu materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, uzņēmumam jābūt PVD reģistrētam. Informāciju par šādu materiālu ievešanu no trešajām  valstīm, skatīt ŠEIT. Maksa par robežkontroli ir atkarīga no sūtījuma lieluma. Sūtījumam līdz 5 t tie ir nedaudz virs 19 eiro, bet par katru nākamo tonnu 1,95 eiro.

Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izvešanai nepieciešams saņēmējvalsts noteikts un PVD apstiprināts veterinārais sertifikāts. Lai to saņemtu, PVD pakalpojumu portālā jāiesniedz iesniegums. To var izdarīt ŠEIT. Saskaņotie veterinārie sertifikāti skatāmi ŠEIT.

PVD uz robežas kontrolē no trešajām valstīm vestos preču sūtījumus. Prasības un kontroļu veidi skatāmi ŠEIT. Pirms preču ievešanas, nepieciešama iepriekšējā paziņošana. Starp Eiropas Savienības dalībvalstīm robežkontrole netiek veikta. Privātpersonu bagāžas kontroli uz robežas veic muita.

Ja pakas svars nav lielāks par 30 kg (ja no Indijas, tad svars nav lielāks par 2 kg), uztura bagātinātāji (UB) paredzēti privātai lietošanai un nav paredzēti laišanai tirgū, tad tos privātpersona drīkst ievest vai saņemt pa pastu. PVD šādu sūtījumu kontroli neveic. Atgādinām, lai arī UB ir pārtikas produkts, pirms tā lietošanas, obligāti jākonsultējas ar ģimenes ārstu! UB, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus ir papildus prasības.

Stādīšanai paredzētus augus, tai skaitā, sēklas, potzarus, spraudeņus un svaigus augu produktus (augļi, dārzeņi, rieksti čaumalā u.c.) privātpersona drīkst ievest tikai ar sertifikātu un uz robežas šiem produktiem tiks veikta kontrole.  Informācija par preču ievešanu personīgajam patēriņam pieejama ŠEIT.

Iebraucot Eiropas Savienībā no trešajām valstīm, jāpārliecinās, vai pārtikas produktus, ko vedat savā bagāžā, ir atļauts ievest. Informācija par preču ievešanu personīgajam patēriņam pieejama ŠEIT.