Pārvadājot zirgu dzimtas dzīvniekus, kas nav reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, liellopus, aitas, kazas un cūku sugas mājdzīvniekus tālos pārvadājumos starp dalībvalstīm, kā arī starp dalībvalstīm un trešajām valstīm, ir nepieciešams pārvadājuma žurnāls.

Reģistrēts zirgu dzimtas dzīvnieks (t.sk. ponijs) ir dzīvnieks, kurš ir:

  • ierakstīts un atbilst ierakstīšanai ciltsgrāmatā. Reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem pasu izcelsmes sertifikāta sadaļā jābūt informācijai par dzīvnieka izcelšanos, ciltsgrāmatas klasi, kurā dzīvnieks ierakstīts un šo informāciju apstiprinājusi vai nu institūcija, kas ir izdevusi pasi, vai nu organizācija, kura uztur ciltsgrāmatu;
  • reģistrēts starptautiskā apvienībā vai organizācijā, kura nodarbojas ar sacensībām, konkursiem vai sacīkstēm paredzētiem zirgiem, un kuram pasi izsniegusi minētās asociācijas vai organizācijas nacionālā filiāle (piemēram, Starptautiskās Jātnieku federācijas nacionālā filiāle).

Pārvadājuma žurnālam jābūt kopā ar dzīvniekiem pārvadājuma laikā līdz galamērķa vietai vai gadījumā, ja tiek veikta izvešana uz trešo valstī, vismaz līdz izvešanas punktam.

Izvešanas punkts ir robežkontroles punkts vai jebkura cita dalībvalsts noteikta vieta, kur dzīvnieki tiek izvesti no Eiropas Savienības teritorijas.

Pārvadājuma žurnāla veidlapas ir atrodamas ŠEIT.

Pārvadājuma žurnāls sastāv no piecām iedaļām:

  • 1. iedaļa – Plānošana. Iedaļā tiek atspoguļots konkrēta pārvadājuma plānojums no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai. Šo iedaļu aizpilda pārvadājuma organizētājs pirms pārvadājuma sākuma.
  • 2. iedaļa – Izbraukšanas vieta. Iedaļā norāda faktisko pirmā dzīvnieka iekraušanas datumu un laiku un aizpildītai pirms transporta līdzeklis atstāj izbraukšanas vietu. No 1. līdz 7. punktam aizpilda iekraušanas vietas dzīvnieku turētājs, no 8. līdz 11. punktam aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors.
  • 3. iedaļa – Galamērķa vieta. Satur faktisko informāciju par pārvadājuma konstatējumiem galamērķa vietā, atzītajā kontroles punktā vai izvešanas punktā. Iedaļu aizpilda galamērķa turētājs, oficiālais veterinārārsts vai robežkontroles inspektors.

Atzītie kontroles punkti ir Eiropas Savienības teritorijā pārbaudītas un atzītas pieturvietas, lai dzīvniekus atpūtinātu vismaz 24 stundas, pabarotu un padzirdītu.

  • 4. iedaļa – Pārvadātāja deklarācija. Satur faktisko informāciju par pārvadājuma norisi visā pārvadājuma laikā (no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai). Iedaļu aizpilda autovadītājs/pavadonis pārvadājuma laikā.
  • 5. iedaļa – Noviržu ziņojums. Iedaļu aizpilda galamērķa vietas dzīvnieku turētājs vai oficiālais veterinārārsts gadījumos, ja galamērķa vietā konstatē neatbilstības Regulas (EK) 1/2005 prasībām. Aizpildītas 5.iedaļas kopiju kopā ar 1.iedaļas kopiju pēc iespējas ātrāk ir jānosūta kompetentajai iestādei.

Kompetenta iestāde ir Eiropas Savienības iestāde, kas ir pilnvarota veikt pārbaudes attiecībā uz dzīvnieku labturību. Tā ir iestāde, kas izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus dzīvnieku pārvadājumiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un uz trešajām valstīm.