Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulas (ES) 2019/6 par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvu 2001/82/EK (Regula 2019/6) 58. panta 12. punktu tirdzniecības atļaujas turētājam (TAT) ir pienākums ziņot datus par katru tā veterināro zāļu ikgadējo pārdošanas apjomu Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Savienības zāļu datubāzē (UPD).

TAT veterināro zāļu pārdošanas apjoma dati par iepriekšējo gadu ir jāsniedz UPD līdz kārtējā gada februāra beigām. Ņemot vērā iepriekš minēto, veterināro zāļu pārdošanas apjoma dati par 2022. gadu (gadījumā, ja TAT nav vēl ziņojis) un par 2023. gadu ir jāiesniedz UPD līdz šā gada februāra beigām.

Saskaņā ar Regulas 2019/6 58. panta 6. punktu TAT ir pienākums sniegt datus UPD par zāļu pieejamības statusu katrā attiecīgajā dalībvalstī.

Ņemot vērā, ka šo datu pieejamība UPD ir ļoti svarīga plašai sabiedrības daļai, tostarp veterinārārstiem un dzīvnieku īpašniekiem, minētie dati UPD ir jāsniedz un regulāri jāatjauno pēc iespējas ātrāk.

Detalizētāka informācija par minēto datu ziņošanas kārtību pieejama: