Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), kā valsts pārvaldes iestāde, lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu apkalpošanu, ir noteicis savas darbības pamatprincipus:

  • tiesiskums;
  • iedzīvotāju uzticēšanās un līdzdalība;
  • pieejamība;
  • kvalificēti un godīgi darbinieki;
  • cieņa pret klientiem;
  • attīstība.

PVD ir izstrādāta un PVD ģenerāldirektora apstiprināta kvalitātes politika, regulāri tiek noteikti un dokumentēti kvalitātes mērķi, ko apstiprina PVD ģenerāldirektors.

Saskaņā ar apstiprināto kvalitātes politiku un, ievērojot PVD darbības funkcijas, pilnvaras un kompetences sfēras, PVD ir izstrādāta, ieviesta un nepārtraukti tiek aktualizēta PVD kvalitātes sistēma saskaņā ar LVS EN ISO 9001 un LVS EN ISO 17020 standartu prasībām.

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs apstiprinājis, ka PVD ir kompetents veikt inspicēšanu kā A grupas inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020 standarta prasībām sfērā „Uzņēmuma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas oficiālā kontrole (inspicēšana); veterinārās uzraudzības objektu oficiālā kontrole (inspicēšana)”. 

Savukārt PVD Robežkontroles departamenta akreditācijas sfēra ir augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākuši priekšmeti; augu aizsardzības līdzekļi; dzīvnieku izcelsmes produktus nesaturoši pārtikas produkti; materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku; zāles un farmācijas produkti; dzīvi dzīvnieki, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produkti; dzīvnieku barība.

Saistītie dokumenti