Statuss:
Izpildē
BOMCA projekta logo

PVD robežkontroles speciālisti piedalās Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai (Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna) projektā BOMCA-10, kura ieviešanas vadošais partneris ir Latvijas Valsts robežsardze. Projekta ieviešanā piedalās arī Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, Rīgas Tehniskā universitāte, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienests, Ungārijas Iekšlietu ministrija, Spānijas Civilā gvarde, Itālijas Imigrācijas un robežu dienests, Polijas Robežsardze, kā arī Starptautiskais centrs migrācijas politikas attīstībai (ICMPD).

Projekta mērķis - robežu drošības uzlabošana un tirdzniecības veicināšana, kā arī pierobežas iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana Centrālās Āzijas valstīm.


PVD speciālisti piedalās šādu uzdevumu veikšanā:

1. sadarbībā ar saņēmējvalstu speciālistiem izstrādāt risku analīzes sistēmu veterinārajā un fitosanitārajā jomā,

2. veicināt HACCP standarta, Codex Alimentarius, Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas noteikto standartu harmonizēšanu,

3.  stiprināt saņēmējvalstu veterinārās un fitosanitārās kontroles iestāžu kapacitāti un sadarbību ar šo valstu muitas dienestiem,

4. pilnveidot apmācību sistēmu veterināro un fitosanitāro robežkontroles speciālistiem.


Kopējais projekta budžets - 21 650 050 EUR

Projekta īstenošana laiks - 1.04.2021. – 1.04.2026.

Vairāk par BOMCA 10.

Informācija pieejama arī projekta Facebook profilā.


BOMCA avīze