HFAA logo LV

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorāta  (HFAA) plānotās pārbaudes 2023. gadā

Datums Numurs Tēma
20. - 31. marts 2023 – 7741 Zivsaimniecības produkcijas nekaitīguma uzraudzība
12. - 16. jūnijs 2023 – 7659 Visaptverošais audits (country profile)

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorāta  (HFAA) plānotās pārbaudes 2024. gadā

Datums Numurs Tēma
26. februāris – 8. marts   2024 – 78007 Dzīvnieku izcelsmes pārtika – piena produkti