HFAA logo LV

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas audita un analīzes direktorāta  (HFAA) plānotās pārbaudes 2022. gadā

Nr. Audita tēma Sākuma datums
2022 - 7437 Dzīvnieku izcelsmes pārtika  - zīdītāju/putnu kaušana 07.03.2022.
2022 - 7430 Barības higiēna 09.05.2022.
2022 - 7487 Veterinārās zālēs un to atliekas -  atliekas pārtikā 05.09.2022.