Eiropas Savienībā lolojumdzīvnieku - suņu, kaķu, sesku un citu Regulas I Pielikumā uzskaitīto sugu dzīvnieku pārvietošanas (ceļošanas) kārtību nosaka Regula (ES) Nr. 576/2013, (turpmāk Regula) par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) N. 998/2003 atcelšanu. Regula stājas spēkā ar 2014. gada 29.decembri.

Regulas izpratnē „dzīvnieks” ir suns, kaķis vai sesks, kuri ir kopā ar saviem īpašniekiem vai ar privātpersonu, kas īpašnieka vārdā ir atbildīga par šādiem dzīvniekiem to pārvietošanas laikā, un kurus nav paredzēts pārdot vai nodot īpašumtiesības uz lolojumdzīvnieku citam īpašniekam. „Pārvietošana” šīs regulas izpratnē nozīmē - pārvietošanu starp dalībvalstīm vai tā ievešanu, vai atkārtotu ievešanu Kopienas teritorijā no trešās valsts.

Īpašnieks vai pilnvarota persona vienas nekomerciālas pārvietošanas laikā nedrīkst pārvadāt vairāk kā piecus dzīvniekus, izņemot gadījumus, kad pārvietošanas mērķis ir piedalīties sacensībās, izstādēs, sporta pasākumos vai pasākumos, kuros gatavojas minētajiem pasākumiem, pie nosacījuma, ka:

 • īpašnieks vai pilnvarotā persona var uzrādīt rakstisku pierādījumu tam, ka lolojumdzīvnieki ir reģistrēti, lai apmeklētu iepriekšminētos pasākumus vai biedrībā, kura organizē šādus pasākumus;
 • lolojumdzīvnieki ir vecāki par sešiem mēnešiem.

Ja dzīvnieku skaits pārsniedz piecus un nav izpildīti iepriekšminētie nosacījumi, tad piemērojama veterinārās robežkontroles procedūra atbilstoši atzītā kontroles punktā, kuru veic veterinārārsts. Latvijā to var veikt tikai divos kontroles punktos: Terehovas un Pāternieku.

Suņi, kaķi un baltie seski tiek pakļauti dokumentu un identitātes kontrolei mājas (istabas) dzīvnieku ievešanas punktos. Kontroli veic muita.

Dzīvnieku drīkst pārvietot no trešajām valstīm tikai tad, ja tas ir atbilstoši sagatavots - identificēts, vakcinēts pret trakumsērgu, ar dokumentiem:

 • Kā ceļošanas dokuments ir jāuzrāda oriģinālais dzīvnieku veselības sertifikāts, kas ir kopā ar īpašnieka parakstītu deklarāciju, ka dzīvnieka pārvietošana nav ar komerciālu mērķi;
 • Īpašnieka parakstītu deklarāciju tranzīta gadījumā, ja tiek šķērsotas valstis, kas nav iekļautas Regulas 577/2013 II pielikuma 2.daļas sarakstā;
 • Papildus informatīvs dokuments ir trešās valsts izsniegta dzīvnieka pase.

Ir veikts trakumsērgas antivielu līmeņu noteikšanas tests, gadījumos, ja ieceļo no riska valstīm, tās ir valstis, kura nav iekļautas Regulas 577/2013 II pielikuma 2. daļas sarakstā. Papildus nosacījumu skatīt zemāk.

1. Dzīvnieks ir identificēts - Mikroshēma

Ja mikroshēma neatbilst ISO Standartam 11784 vai 11785, īpašniekam vai dzīvnieku pavadošajai personai jānodrošina ar līdzekli mikroshēmas uztveršanai. Dzīvnieks ir jāidentificē pirms tiek vakcinēts pret trakumsērgu. Ja dzīvnieks pret trakumsērgu ir vakcinēts pirms identifikācijas, tad vakcināciju pret trakumsērgu veic atkārtoti pēc identifikācijas! Tetovējums akceptējams, ja veikts pirms 2011. gada 3. jūlija un par to ir apliecinājums veterinārajā sertifikāta/pasē.

2. ES izcelsmes dzīvniekam kā ceļošanas dokuments līdzi ir pienācīgi aizpildīta ES parauga pase.

Ja dodaties uz trešo valsti ar dzīvnieku, paredzot, ka ar šo pašu dzīvnieku atgriezīsieties atpakaļ, tad, atgriežoties no trešās valsts atpakaļ Eiropas Savienības teritorijā, nepieciešams uzrādīt tikai pasi, nav nepieciešams veterinārais sertifikāts. Eiropas Savienības pases paraugi un prasības  aizpildīšanai noteiktas Regulas (ES) Nr. 577/2013 III. pielikuma 3. un 4. daļā.

3. Vakcinācija pret trakumsērgu

Kad jāveic vakcinācija pret trakumsērgu? Vakcinācijas dienā dzīvniekam jābūt vismaz 12 nedēļu vecam, vakcinētam vismaz 21 dienu iepriekš pirms ieceļošanas gadījumā, ja vakcinācija dzīvniekam veikta pirmo reizi mūžā un arī tad, ja nav ievērots revakcinācijas režīms atbilstoši vakcīnas ražotāja norādījumiem.

4. Trakumsērgas antivielu līmeņa noteikšanas tests

Pilnvarots veterinārārsts asins paraugu noņem vismaz 30 dienas pēc vakcinācijas un trīs mēnešus pirms pārvietošanas. Antivielu titrs, kas vienāds vismaz ar 0.5 vai > 0.5 SV/ml, ir apmierinošs, lai dzīvniekam izsniegtu eksporta sertifikātu uz Eiropas Savienību. Ja antivielu titrs < 0.5, tas liecina, ka nav pietiekošs antivielu līmenis, kāds nepieciešams eksportam.

Analīzei jābūt veiktai Eiropas Savienības atzītā laboratorijā.

Ja dodaties  no Latvijas ceļojumā uz kādu no valstīm, kas nav iekļautas Regulas 577/2013 II pielikuma 2. daļas sarakstā vai atgriežoties no ceļojuma Eiropas Savienībā paredzēts tranzīts caur šīm valstīm, tests jāveic pirms izbraukšanas uz trešo valsti. Ja tas veikts, nav vajadzīgs 3 mēnešu nogaidīšanas periods pēc analīzes veikšanas.

Atkāpe no prasībām par antivielu testu attiecībā par tranzītu caur 3.valsti, kura nav iekļauta Regulas (ES) 577/2013 II pielikuma 2. daļas sarakstā - tests nav vajadzīgs, ja īpašnieks vai pilnvarotā  persona sniedz deklarāciju, ka šāda tranzīta laikā dzīvnieki nav bijuši saskarē ar trakumsērgas uzņēmīgo sugu dzīvniekiem, un  tie  ir palikuši neapdraudēti transportlīdzeklī vai starptautiskas lidostas teritorijā. Deklarācijas paraugs noteikts Regulas (ES) Nr.577/2013 I pielikuma 2. Daļā (tranzīta deklarācija).

Atkāpe no prasības par antivielu testu attiecībā par tranzītu - tests nav vajadzīgs, ja īpašnieks vai pilnvarotā  persona sniedz deklarāciju, ka šāda tranzīta laikā dzīvnieki nav bijuši saskarē ar trakumsērgas uzņēmīgo sugu dzīvniekiem, un ka tie  ir palikuši neapdraudēti transportlīdzeklī vai starptautiskas lidostas teritorijā. Deklarācijas paraugs noteikts Regulas (ES) Nr.577/2013 I pielikuma 2. Daļā (tranzīta deklarācija).

5. Veterinārais sertifikāts

Sākot ar 01.11.2019. derīgs sertifikāts, kura paraugs noteikts ar 2019.gada 29.jūlija Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2019/1293 ar ko attiecībā uz teritoriju un trešo valstu sarakstu II pielikumā un veterinārā sertifikāta paraugu suņiem, kaķiem un mājas seskiem IV pielikumā groza Īstenošanas regulu (ES) Nr.577/2013.

Sertifikātam pievieno Regulas (ES) Nr. 576/2013 25. panta 3. punktā minēto rakstisko deklarāciju, kuru parakstījis īpašnieks vai pilnvarotā persona, un kurā apliecināts, ka dzīvnieka pārvietošana uz ES ir nekomerciāla rakstura. Tās paraugs noteikts Regulas (ES) Nr. 576/2013 IV. pielikuma 3. daļā.

 • Komisijas Regulas (EK) 577/2013 II pielikuma 1.daļas valstis, no kurām nepiemēro prasības kā trešajām valstīm. No minētajām valstīm ieceļojot nav nepieciešams Veterinārais sertifikāts. Andora, Šveice, Fēru salas, Gibraltārs, Grenlande, Islande, Lihtenšteina, Monako, San Marino, Vatikāna Pilsētvalsts
 • Komisijas Regulas (EK) 577/2013 II pielikuma 2.daļas valstis

Debesbraukšanas sala, Apvienotie Arābu Emirāti, Antigva un Barbuda, Argentīna, Austrālija, Aruba, Bosnija un Hercegovina, Barbadosa, Bahreina, Bermudu salas, Bonaire, Sintestatiusa un Saba (BES salas), Baltkrievija, Kanāda, Čīle, Kirasao, Fidži, Folklenda  Salas, Apvienotā Karaliste (neattiecas uz Ziemeļīriju), Grēnsija, Honkonga, Menas Sala, Jamaika, Japāna, Džērsija, Sentkitsa un Nevisa, Kaimanu salas, Sentlūsija, Montserrata, Ziemeļmaķedonija, Maurīcija, Meksika, Malaizija, Jaunkaledonija, Jaunzēlande, Francijas  Polinēzija, Senpjēra un Mikelona, Krievija, Singapūra, Svētās Helēnas Sala, Sentmartēna, Trinidāda un Tobāgo, Taivāna, Amerikas Savienotās Valstis (tostarp AS –ASV Samoa, GU-Guama, MP-Ziemeļu Marianas Salas, PR-Puertoriko un VI- ASV Virdžīnu Salas), Sentvinsenta un Grenadīnas, Britu Virdžīnu Salas, Vanuatu, Volisa un Futunas salas.

Iebraukšana Somijā, Apvienotajā Karalistē, Īrijā un Maltā

Pirms suņu iebraukšanas minēto valstu teritorijā, tiem jābūt attārpotiem pret Echinococcus multilocularis saskaņā ar komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2018/772 prasībām.

1. Veterinārāsts veic suņu attārpošanu pret Echinococcus multilocularis ne mazāk kā 1 dienu pirms un ne vairāk kā 5 dienas pirms plānotās ieceļošanas;

2. Par apstrādi ir atbilstošs ieraksts atbilstošajā sertifikāta daļā. Apstrādi veic ar prazikvantelu.

Vairāk informācijas

Ja no trešās valsts ievestais dzīvnieks neatbilst iepriekš minētajām prasībām, tad kontrolējošā iestāde tiesīga:

 • dzīvnieku nosūtīt atpakaļ uz izcelsmes valsti;
 • dzīvnieku izolēt noteiktos apstākļos, kamēr tiek pieņemts lēmums (izdevumus sedz dzīvnieka īpašnieks vai atbildīgā persona);
 • dzīvnieku eitanizēt, gadījumā, ja tas rada draudus sabiebrībai un dzīvnieku nav iespējams izolēt vai atgriezt atpakaļ uz izcelsmes valsti.

Daži piesardzības pasākumi

Kaķus no Austrālijas (Komisijas Lēmums 2006/146/EK) aizliegts ievest Latvijā, ja tos nepavada Austrālijas kompetentās iestādes izsniegts veterinārais sertifikāts ar apliecinājumu, ka:

 • dzīvnieki nav uzturējušies saimniecībās, kurās pēdējo 60 dienu laikā ir apstiprināti Hendra slimības gadījumi, un 
 • dzīvniekiem veikts ELISA tests apstiprinātā laboratorijā , lai atklātu antivielas pret Hendra vīrusu, izmantojot asins paraugus, kas ņemti ne vēlāk kā 10 dienas pirms eksporta, un ir iegūts negatīvs rezultāts.

Kaķus un suņus no Malaizijas (pussalas) aizliegts ievest Latvijā, ja tos nepavada Malaizijas kompetentās iestādes izsniegts veterinārais sertifikāts ar apliecinājumu, ka:

 • dzīvniekiem nav bijis kontakta ar cūkām pēdējo 60 dienu laikā pirms eksporta, un
 • dzīvnieki nav uzturējušies saimniecībās, kurās pēdējo 60 dienu laikā ir apstiprināti Nipah slimības gadījumi, un
 • dzīvniekiem veikts ELISA tests apstiprinātā laboratorijā, lai atklātu antivielas pret Nipah vīrusu, izmantojot asins paraugus, kas ņemti ne vēlāk kā 10 dienas pirms eksporta, un iegūts negatīvs rezultāts.

Vairāk informācijas