Tradicionāla pārtika no trešām valstīm ir jauns pārtikas produkts, kam ir pārtikas nekaitīgas lietošanas vēsture trešā valstī. Attiecībā uz šāda veida pārtikas laišanu Savienības tirgū tiek noteikti īpaši noteikumi un paziņošanas procedūra. Taču, lai to piemērotu, produktam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem:

Primārā ražošana ir primāro produktu ražošana vai audzēšana, tostarp ražas novākšana, slaukšana un saimniecībā audzētu dzīvnieku ražošana pirms nokaušanas. Tā iekļauj arī medības, zveju un savvaļas produktu vākšanu.

Produkts nedrīkst ietilpt kādā no šīm jaunās pārtikas kategorijām:

  • pārtikas produkts ar jaunu vai apzināti modificētu primāro molekulāro struktūru;
  • pārtikas produkts, kas sastāv, ir izdalīts vai ražots no minerālas izcelsmes materiāliem;
  • pārtikas produkts, kas iegūts ražošanas procesā, kas Savienībā pirms 1997.gada 15.maija netika izmantots pārtikas ražošanā;
  • pārtikas produkts, kas sastāv no ar inženierijas paņēmieniem iegūtiem nanomateriāliem;
  • vitamīni, minerālvielas un citas vielasja ticis piemērots ražošanas process, kas nav izmantots pārtikas ražošanā Savienībā pirms 1997.gada 15.maija, vai šīs vielas satur vai sastāv no ar inženierijas paņēmieniem iegūtiem nanomateriāliem;
  • pārtikas produkts, kas Savienībā izmantots vienīgi uztura bagātinātājos pirms 1997.gada 15.maija.