Pilnvarojuma līguma, līguma laušanas un līguma grozījumu forma praktizējošiem veterinārārstiem valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmā noteikto pasākumu izpildei, to izbeigšanai vai grozījumiem.

Līgumu formas PARAKSTĪŠANAI AR ROKU

Līguma formas PARAKSTĪŠANAI ELEKTRONISKIPirms uzsākt līgumā noteikto pienākumu pildīšanu:

  • uzmanīgi iepazīstieties ar līguma saturu,
  • aizpildiet prasīto informāciju par uzņēmumu,
  • izdrukājiet līgumu divos eksemplāros,
  • pa pastu nosūtiet (vai nogādājiet personīgi) tuvākajai PVD pārvaldei vai PVD, Rīgā, Peldu ielā 30.

Līgums būs noslēgts ar datumu, kad abas puses būs līgumu parakstījušas.

Ja līgumu paraksta uzņēmuma pārstāvis, kura paraksta tiesības nav reģistrētas Komercreģistrā, parakstītiem līguma eksemplāriem jāpievieno arī pilnvara, kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt šī uzņēmuma intereses un parakstīt dokumentus.