Lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu un drošumu visos pārtikas aprites posmos, uzņēmējam jāievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, tostarp jāuzņemas pilna atbildība par saražotās un/ vai izplatītās pārtikas nekaitīgumu. Lai iesaistītos pārtikas apritē, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). 

Īstenojot principu „kontrole no lauka līdz galdam”, PVD inspektori nodrošina regulāru normatīvo aktu prasību uzraudzību visos pārtikas aprites posmos – produktu ieguvē, ražošanā, tirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā, veicot pārtikas uzņēmumu pārbaudes. 

Pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli plāno, organizē un koordinē PVD Pārtikas uzraudzības departaments.