Normatīvie akti:

Lai realizētu olas nelielā apjomā tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam ir nepieciešams saņemt “Olu realizācijas atļauju”.

Saimniecības var realizēt olas nelielā apjomā, tas ir:

  • olas, kas iegūtas no dējējvistu, pērļu vistiņu, paipalu, tītaru, zosu, pīļu, baložu, fazānu, irbju un citu mājputnu ganāmpulka, ja tajā kopā nav vairāk par 350 dējējvistām vai 1000 citu sugu dējējputniem (izņemot strausus) un novietnē kopumā nav vairāk par 1000 dējējputniem;
  • ne vairāk kā 250 realizētas strausu olas gadā.

Lai saņemtu atļauju olu realizācijai, ražotājam PVD jāiesniedz iesniegums, norādot:

  • ganāmpulka īpašnieka vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu un ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru;
  • kopējo putnu skaitu novietnē, kā arī dējējputnu skaitu;
  • to putnu sugu vai sugas, no kuriem iegūst olas.

Elektroniski parakstītu iesniegumu var nosūtīt uz  tuvākās PVD struktūrvienības e-pasta adresi vai iesniegumu papīra formā nosūtīt pa pastu.

Pēc iesnieguma saņemšanas PVD 10 darbdienu laikā to izskatīs un pārbaudīs novietni. Pēc tam pieņems lēmumu, vai piešķirt atļauju olu realizācijai un par to paziņos ražotājam.