Pamatprasības, kas jāievēro ievedot dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus Kopienā no trešajām valstīm ir noteiktas zemāk minētajos likumdošanas aktos: 

Atliekvielu plāns

Valstīm, kuras eksportē dzīvnieku izcelsmes produktus uz Eiropas Savienību, katru gadu ir jāiesūta apstiprināšanai Eiropas Komisijai atliekvielu plāns kopā ar iepriekšējā gada atliekvielu uzraudzības programmu. Ja konkrētam produkta veidam atliekvielu plānu neapstiprina, tad produktu nevar eksportēt, neskatoties uz to, ka valsts un uzņēmums ir iekļauts atļauto valstu un uzņēmumu sarakstā.

Pirms eksportējat, ar šī lēmuma (2011/163/EK) palīdzību noskaidrojiet, vai tas vispār iespējams!

Specifiskās prasības dažādām preču grupām atrodamas ŠEIT.

Normatīvie akti