Pārtikas un veterinārais dienests ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuru vada ģenerāldirektors, kas vienlaikus ir arī valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors.

Dienesta darbības mērķis ir nodrošināt patērētājiem nekaitīgas un drošas pārtikas (tai skaitā materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku), dzīvnieku barības, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un veterināro zāļu aprites kvalificētu un efektīvu valsts uzraudzību, kā arī dzīvnieku veselības un labturības, ciltsdarba prasību ievērošanu, kā arī nodrošināt, pārtikas un nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro robežkontroli.